Lige materských škôl mesta Michalovce pomohli budúci zdravotníci

V priestoroch telocvične Strednej zdravotníckej školy na Masarykovej ulici v Michalovciach sa 13. apríla uskutočnilo 4. kolo Ligy materských škôl z mesta Michalovce v pohybovej zdatnosti detí. Organizátorom bolo Mesto Michalovce a XI. MŠ, Masarykova 30.

V tomto ročníku sa zúčastnilo 10 materských škôl – 8 mestských a 2 cirkevné MŠ. Celkovo súťažilo 40 detí. V jednotlivých disciplínach rozhodovali učitelia telesnej výchovy zo Strednej zdravotníckej školy a Základnej školy P. Horova a to v behu 2x10 m, skoku do diaľky z miesta, hode kriketovou loptičkou a v prekážkovej dráhe.

Zvíťazila XXII. MŠ, J. Švermu 8, na druhom mieste skončila XIII. MŠ, Ul. okružná 19 a na treťom mieste sa umiestnili deti z CMŠ bl. V. Hopku v Michalovciach.

Po skončení tohto kola sa uskutočnilo celkové vyhodnotenie VI. ročníka, kde boli ocenené MŠ a tiež jednotlivci vo všetkých disciplínach. Ceny odovzdal za mesto Michalovce zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej a Mgr. Lívia Kalaninová z odboru školstva a športu MsÚ.

Putovný pohár si už po druhýkrát odniesli deti z MŠ, J. Švermu 8.

„Zároveň patrí poďakovanie vedeniu Strednej zdravotníckej škole za ústretovosť a vytvorenie príjemného prostredia pre našich malých športovcov, ako aj pomocníkov (žiakov a žiačok) pri jednotlivých disciplínach,“ povedala riaditeľka Ligy MŠ Anka Berdáková.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.04.2016 16:00
Upravené: 16.10.2021 15:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001