Ani jedna škola neostala zatvorená

Ani jedna zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja neostala zavretá. Vo všetkých sa v pondelok 25. januára vyučovalo. V tých, kde sa niektorí pedagógovia zapojili do štrajku, boli hodiny suplované, prípadne bolo vyučovanie skrátené. Prioritne bolo zabezpečené vyučovanie v maturitných triedach.

Do štrajku sa v pondelok zapojilo 177 učiteľov z deviatich škôl (5 škôl v Košiciach, 2 školy v Spišskej Novej Vsi, 1 škola v Michalovciach a 1 škola v Sečovciach).

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí 2526 pedagógov. Ich priemerný plat za rok 2015 bol 1049 eur. V štvrtom štvrťroku minulého roka sa dostal na úroveň 1167 eur. Zdôrazňujeme, že ide o priemerný plat, ktorý musí rešpektovať v súčasnosti platné platové tarify a ostatné legislatívne náležitosti. Ide o údaje, ktoré sú v jednotlivých školách súčasťou účtovníctva, nepripúšťame preto možnosť skreslenia. Sú sumarizované zriaďovateľom prostredníctvom oficiálneho zberu údajov.

„Väčšina škôl a pedagógov na školách v Košickom samosprávnom kraji si uvedomuje, čo je ich hlavnou úlohou v súvislosti s prípravou mladej generácie – zabezpečiť čo najmenej komplikovaný výchovno-vzdelávací proces. Tak, aby stredné školy čo najlepšie pripravili žiakov na zamestnanie alebo štúdium na univerzitách. Tento zodpovedný prístup sa prejavuje v nízkom počte štrajkujúcich osôb na našich školách. Nie strach zo straty zamestnania, prípade akéhokoľvek postihu, ako to odôvodňujú niektorí komentátori . Žiadny postih nikomu zo zamestnancov škôl pri prípadnej účasti na štrajku nehrozí. Dôvod, prečo nie sú školy zatvorené, je aj záujem čo najmenej skomplikovať život rodičom mladších žiakov na osemročných gymnáziách,“ uviedol vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Počty zapojených učiteľov na školách KSK v pondelok 25. januára 2016
Košice: Gymnázium Šrobárova (24), Gymnázium Poštová (2), Gymnázium Trebišovská (28), Škola úžitkového výtvarníctva (23), SOŠ Košice –Šaca (1)
Spišská Nová Ves: Gymnázium Javorová (24), Gymnázium Školská (25)
Michalovce: Gymnázium P. Horova (30)
Sečovce: Spojená škola Sečovce (20)

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.01.2016 13:00
Upravené: 16.10.2021 15:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001