Kancelária prvého kontaktu

Adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Kontakt

Telefonický kontakt: 055/72 68 289
Mailový kontakt: kpk.socialne@vucke.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00

Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja v miestnosti č. 101. Zabezpečuje prvý kontakt občanov prichádzajúcich na odbor sociálnych vecí. Poskytuje občanom komplexné sociálne poradenstvo a informácie o  existujúcich predpisoch, nariadeniach, o druhoch sociálnych služieb, o  konkrétnych zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, taktiež poradenstvo pre budúcich poskytovateľov sociálnych služieb, poradenstvo o  zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb, informácie lekárom, ktorí majú záujem o úhradu za spracovanie „lekárskeho nálezu“, poradenstvo obciam o zabezpečovaní sociálnych služieb a pod.. Chod kancelárie je zabezpečený referátom poskytovania služieb občanovi a referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva. Medzi najčastejšie sa opakujúce problémy a žiadosti, s ktorými sa občania obracajú na Kanceláriu prvého kontaktu sú:

  • informácie o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC,
  • informácie o spôsobe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie,
  • všeobecné informácie o možnosti využitia rôznych foriem a druhov sociálnych služieb pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom (napr. pri prepustení z  nemocnice, v situácii keď rod. príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe...),
  • prijímanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
  • dopĺňanie chýbajúcich podkladov ku žiadostiam,
  • informácie o stave podanej žiadosti (o posúdenie odkázanosti, o uzatvorení zmluvy),
  • sťažnosti klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (ohľadom úhrad, stravy, ...),
  • informácie pre pracovníkov obecných úradov ako postupovať pri posudzovaní o  odkázanosti na sociálnu službu a pri zabezpečení sociálnej služby svojim občanom,
  • sťažnosti na postup obecných úradov a ich neochota, príp. nezáujem zabezpečiť sociálnu službu svojim občanov,
  • všeobecné informácie o kompenzačných príspevkoch.

Kancelária prvého kontaktu poskytuje občanom komplexné sociálne poradenstvo v čase úradných hodín aj v podobe online chatu. Online chat slúži na rýchlu komunikáciu občana, ktorý navštívi webovú stránku Košického samosprávneho kraja v časti Sociálne veci. Správu však môže občan zaslať aj mimo úradných hodín, keď je poradenstvo v offline režime. Nasledujúci pracovný deň príslušný referent odpovie občanovi na jeho otázku. Cieľom online poradenstva je rýchlo a flexibilne zabezpečiť odpoveď občanom na ich dotaz týkajúci sa komplexného sociálneho poradenstva.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva má záujem zlepšovať poskytovanie sociálnych služieb a hľadať optimálne riešenia pre uspokojovanie potrieb svojich klientov. Preto Vám predkladáme tento dotazník spokojnosti. Je anonymný a dôverný. Jeho vyplnením Vás chceme požiadať o objektívne posúdenie činnosti a kvality poskytovaných služieb v Kancelárii prvého kontaktu. Spätná väzba je pre nás v procese neustáleho zdokonaľovania dôležitá a všetky Vaše podnety nám pomôžu pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb. Vyplnený dotazník nám prosím zašlite mailom na adresu kpk.socialne@vucke.sk, prípadne poštou na adresu Košického samosprávneho kraja alebo odovzdajte osobne do schránky vedľa Kancelárie prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja. Ďakujeme

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.03.2015 15:18
Upravené: 23.05.2022 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001