Aktuality z roku 2018

27.06.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

       
RO pre IROP informuje, že dňa 27.06.2018 je na webovom sídle www.mpsr.sk zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27.
 
27.06.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov , kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018 predstavuje 62 179 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 62 179 Eur.
 
22.06.2018

Bicykel spaľuje tuky a šetrí peniaze. Naopak, auto spaľuje peniaze a šetrí tuky

       
Na Slovensku vznikne v najbližšej budúcnosti vyše 150 kilometrov nových mestských cyklociest. Pribudnú aj parkovacie domy a systém automatickej požičovne bicyklov.
 
22.06.2018

Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 21.06.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 52 198 127 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 41 959 238 Eur a územie MFO 10 238 889 Eur.
 
21.06.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018 a informácie o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 7 738 108 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 2 938 421 Eur a územie MFO 4 799 687 Eur.
 
14.06.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

       
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.6.2018.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:18
Upravené: 06.09.2021 10:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001