Aktuality z roku 2018

14.11.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov IROP-PO4-SC431-2017-16 a Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 801 986 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 18 382 Eur a pre územie MFO 2 783 604 Eur.
 
07.11.2018

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy,kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 (ďalej len „výzva“) plánuje uzavrieť výzvu dňa 10.12.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
07.11.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, IROP-PO1-SC121-2016-12 a Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola , kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

       
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 29.10.2018 a Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.
 
07.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.
 
05.11.2018

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, IROP-PO1-SC122-2016-15

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 21.12.2018. Uvedené sa nevzťahuje na žiadateľov z RIÚS Trnavského kraja a RIÚS Prešovského kraja, pre ktorých sa výzva uzavrie v plánovanom termíne 05.12.2018.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:18
Upravené: 06.09.2021 10:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001