Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov IROP-PO4-SC431-2017-16 a Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 801 986 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 18 382 Eur a pre územie MFO 2 783 604 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.11.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001