Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov , kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018 predstavuje 62 179 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 62 179 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2018 12:48
Upravené: 06.09.2021 10:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001