Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018 a informácie o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 7 738 108 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 2 938 421 Eur a územie MFO 4 799 687 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 21.06.2018 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy