Na štvrté Mosty bez bariér svietilo slnko

Štvrtý ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí Mosty bez bariér 2012 bol v stredu 19. septembra v areáli Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku. Cieľom celodenného podujatia bolo vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Inšpiráciou pre organizátorov z odboru školstva Košického samosprávneho kraja bolo pred štyrmi rokmi podujatie v meste Xanten v partnerskom nemeckom Porýní.

Návštevníci areálu SOŠ v Pribeníku videli ukážky remesiel a výrobkov žiakov, barmanskú šou, kadernícke a kozmetické prezentácie, aranžovanie kvetín, gurmánske špeciality, jazdeckú parkúrovú školu, ukážky z policajnej kynológie, ukážky zdravotníckej pomoci. V kultúrnom programe vystúpili študenti konzervatórií, stredných škôl i špeciálnych škôl. Hosťom bol spevák Tomáš Buranovský a Silvayovci.

Do programu sa zapojilo 30 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, sedem špeciálnych škôl v pôsobnosti Krajského školského úradu, ktorý zastrešuje školy pre znevýhodnené deti a mládež. Prezentáciou svojej práce prispelo aj päť zariadení sociálnych služieb z Košického kraja. Kultúrnym programom sa niesol aj motív Terra Incognita, čo je dlhodobý program KSK, ktorý je súčasťou Európskeho hlavného mesta Košice 2013. Stredoškoláci budú mať príležitosť na to, aby objavovali a spoznávali svoj kraj viac, ako doteraz a predstavili ho zo svojho pohľadu aj návštevníkom. 

Problematika integrácie detí telesne a mentálne znevýhodnených mladých ľudí v našej spoločnosti je problematikou, o ktorej často rozprávame, ale prakticky sa jej venujeme len veľmi málo. Pedagógovia na stredných školách sa často obávajú učiť v triedach, kde sú  tieto deti integrované. Problémom je práve neznalosť a málo informácií o ich potrebách a o ich vzdelávaní. Krajiny Európskej únie sú dnes v riešení spolužitia zdravých a hendikepovaných detí a v tolerantnom správaní voči nim podstatne ďalej. Je dôležité už overené postupy z  krajín Európskej únie preberať a zavádzať i u nás.

Stavanie mostu medzi zdravými a hendikepovanými deťmi je cesta na ich spoznávanie, pochopenie jeden druhého. Stavaním spomínaného mostu je akcia  Mosty bez bariér, ktorú pripravuje odbor školstva KSK v spolupráci s KŠÚ. V peknom prostredí zrekonštruovaného zámočku v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku mali študenti stredných škôl i špeciálnych škôl a hostia podujatia možnosť ukázať šikovnosť a schopnosti žiakov bez rozdielu ich zdravotného stavu a  národností. Štvrtý ročník podujatia bol dôkazom, že sa začala tvoriť tradícia, ktorú chce KSK zachovať pre budúce roky. 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 19.09.2012 13:30
Upravené: 23.01.2018 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról