Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže je zariadenie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Centrum má pôsobnosť na území celého Košického kraja. Zriaďovateľom Centra je Košický samosprávny kraj.

Poslaním centra je profesionálna podpora práce s mládežou v košickom kraji, podpora aktivít mladých ľudí, systematická a cielená práca s mládežou, jej rozvoj a neustála reflexia na potreby mladých ľudí, vzdelávanie mládeže neformálnymi metódami, vedenie k tímovej práci, občianstvu a zodpovednosti za vlastné konanie, rozvíjanie iniciatívy a kreativity mladých ľudí, rozvoj osobnosti mladého človeka, podpora voľnočasových a športových aktivít.

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže ponúka:

 • možnosti byť aktívny v rôznych kluboch a krúžkoch
 • priestor na vyjadrenie názorov, realizáciu nových myšlienok a nápadov
 • priestor na získanie nových zručnosti a praktických skúsenosti v rámci  neformálneho vzdelávania
 • priestor pre stretávanie sa mladých

Naše témy:

 • podpora činnosti školských parlamentov
 • participácia a občianstvo
 • ľudské práva
 • environmentálna výchova
 • medzinárodná mobilita
 • neformálne vzdelávanie
 • popularizácia vedy medzi mládežou
 • podpora a rozvoj kreativity a práca s talentami
 • aktívne využívanie voľného času
 • šport

Príklady dobrej praxe:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2023 08:53
Upravené: 17.03.2023 08:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001