Župné školy debarierizujú svoje priestory

Celkovo 11 krajských stredných škôl požiadalo o príspevok z Plánu obnovy na úpravu svojich priestorov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo minulý rok výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy na debarierizáciu väčších stredných škôl. O financovanie sa mohli uchádzať stredné školy s počtom žiakov 275 a viac. Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 64 stredných škôl. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podalo 11 z nich a dohromady získali prostriedky vo výške 1,4 mil. eur. „Každá zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej župy dnes už disponuje istými bezbariérovými prvkami, avšak žiadna z nich zatiaľ nie je úplne debarierizovaná. Vzhľadom na tieto okolnosti vítame takúto výzvu a možnosť čerpať finančné prostriedky na celkovú debarierizáciu škôl z Plánu obnovy,“ uviedol Košický župan Rastislav Trnka.

Za nižším počtom žiadostí stojí aj podmienka, že škola uchádzajúca sa o príspevok musí spĺňať požiadavku minimálneho počtu žiakov. Druhým dôvodom je to, že mnohé župné školy sídlia v pamiatkových budovách, kde takáto rekonštrukcia zahŕňa aj súhlas pamiatkového úradu, čo predstavuje zdĺhavejší administratívny proces. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli odoslané. Niektoré z nich už aj schválené, iné zas v procese podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Debarierizácie majú byť realizované do konca roka 2026.

Zámerom výzvy je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Úplne odstránenie architektonických bariér by sa v budúcnosti malo stať jedným zo základných predpokladov, aby si žiaci svoje štúdium na strednej škole a budúce uplatnenie mohli vyberať predovšetkým podľa svojich záujmov a cieľov, nie podľa miery debarierizácie konkrétnej školy. Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky na stavebné práce a úpravy, obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou, stavebný dozor, projektová dokumentácia, nákup strojov, prístrojov a zariadenia.

Zoznam škôl, ktoré získali príspevok na debarierizáciu priestorov:  
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 130 000,00 €
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 154 498,90 €
SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice 42 366,58 €
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 130 000,00 €
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 129 389,05 €
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 99 531,72 €
Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice v procese
Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 129 514,71 €
Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 129 984,37 €
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce v procese
Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce 130 000,00 €

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.01.2024 07:52
Upravené: 04.01.2024 08:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001