Župa ocenila školské parlamenty

Konferencia v Košiciach, na ktorej sa oceňovalo, mala aj medzinárodné zastúpenie školských parlamentov z Litvy a Turecka.

Krajským stredným školám pomáha pri rozhodovaní o dôležitých otázkach aj školský parlament. Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 64 stredných škôl, pričom až na 62 z nich pôsobí školský parlament. Ide o reprezentatívny orgán žiakov, ktorý zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, no jednou z jeho úloh je aj tvorba školského poriadku. Na konferencii Školské parlamenty v akcii župa ocenila Značkou kvality školských parlamentov v Košickom kraji až 25 z nich. Tento rok sa o značku uchádzalo 37 školských parlamentov v rámci stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK, z toho 13 získalo ocenenie "Zlatý školský parlament", 6 získalo značku "Strieborný školský parlament" a rovnako 6 si odnieslo ocenenie "Bronzový školský parlament".

„Stretnutia s mladými ľuďmi sú pre župu vždy inšpiratívne. Aj na pálčivé otázky sa dokážu pozerať s nadhľadom a prinášať dobré riešenia, na čo my, zainteresovaní popri iných problémoch zabúdame. Školské parlamenty majú nezastupiteľnú funkciu a sú hybnou silou mnohých podujatí. Ich zosieťovanie má na svedomí Študentský parlament Košického kraja a túto úlohu zastáva na výbornú. Za všetko spomeniem originálnu súťaž Lieč – športuj – kvízuj a mnohé ďalšie úspešné projekty,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka

Študentský parlament Košického kraja (ŠPKK) realizuje štvrťročne stretnutia predsedov a predsedkýň, kedy realizujú pre zástupcov školských parlamentov workshopy na rôzne témy a dochádza aj k výmene skúseností, riešeniu prípadných problémov a navrhovaniu riešení. Tie následne ŠPKK posúva župe na odbor školstva alebo priamo predsedovi KSK ako možné podnety na zlepšenie. Vďaka programu Erasmus+ a projektu "European Student Parliaments", ktorý organizuje Regionálne Centrum mládeže v Košiciach, mala konferencia aj medzinárodné zastúpenie školských parlamentov z Litvy a Turecka.

OCENENÍ : 

Bronzový školský parlament:

 1. Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
 2. Stredná odborná škola veterinárna, Košice
 3. Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice 
 4. Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice, 
 5. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Strážske
 6. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

 

Strieborný školský parlament:

 1. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
 2. Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice
 3. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice
 4. SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
 5. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice 
 6. Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice

 

Zlatý školský parlament:

 1. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 2. Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 3. Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 4. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 
 5. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 6. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 7. Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika- Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava
 8. Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Rožňava, Námestie 1.mája 1, Rožňava
 9. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
 10. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce 
 11. Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 14, Krompachy
 12. Gymnázium, Poštová 9, Košice
 13. Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 17.06.2024 09:26
Upravené: 17.06.2024 14:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001