Župa ocení úspechy stredných škôl v rámci športu

Oceňovanie škôl bude súčasťou Krajskej športovej olympiády, ktorá sa v Košiciach uskutoční od 3. do 7. júna.

Košický samosprávny kraj fandí športu a snaží sa systematicky motivovať k pohybu aj mladých východniarov. V zriaďovateľskej pôsobnosti župy je dokopy 63 stredných škôl, ktorých žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych športových podujatí a súťaží na regionálnej úrovni. Posledný mesiac školského roka preto už tradične patrí vyhodnoteniu  Dlhodobých športových súťaží Košického samosprávneho kraja za príslušný školský rok. Túto udalosť zároveň sprevádza 5-dňová Krajská športová olympiáda. Od 3. do 7. júna sa v telocvičniach SOŠ informačných technológií, SOŠ železničnej,  Hotelovej akadémii v Košiciach a SOŠ priemyselných technológií v Šaci,  odohrajú finálové turnaje tejto olympiády.

„Na našich stredoškolákov som nesmierne hrdý, hoci sme zriaďovateľom iba jednej športovej školy, k pohybu majú blízko aj takzvaní hoteláci, gymnazisti, technici či zdravotníci.  Organizáciou Dlhodobých športových súťaží aj Krajskej športovej olympiády kraj vytvára podmienky pre mládež vedúce k  aktívnemu tráveniu voľného času. Obe podujatia tvoria neodmysliteľnú súčasť Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK v rámci strategickej priority, týkajúcej sa školského športu. Už teraz blahoželám všetkým zúčastneným stredoškolákom, ktorí počas 5 dní predvedú, že východniari majú k športu mimoriadne blízko,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

V  rámci jubilejného 15. ročníka Dlhodobých športových súťaží stredných škôl Košického samosprávneho kraja  za šk. rok 2023/2024 sa na prvom mieste umiestnilo Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach, ktoré obhájilo minuloročné prvenstvo. Pomyselná strieborná priečka patrí, tak ako vlani, Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Na tretí stupeň víťazov tento rok vystúpi Gymnázium, Školská 7 zo Spišskej Novej Vsi. Študenti z týchto škôl si vyslúžili úspechy v turnajoch v cezpoľnom behu, volejbale, stolnom tenise, nohejbale, futsale či plávaní. Body sa školám prideľovali za účasť v základných kolách, semifinále a v regionálnych finálových stretnutiach.

 V rámci Krajskej športovej olympiády si tímy aj jednotlivci zmerajú sily vo futsale, stolnom tenise, volejbale a nohejbale.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 31.05.2024 08:50
Upravené: 31.05.2024 08:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001