Získavanie odborných zručností a skúseností na Sicílii

V meste Terme Vigliatore na talianskom ostrove Sicília sa od 8. do 29. septembra 2013 zúčastnilo odbornej stáže 14 žiakov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice v rámci programu celoživotného vzdelávania Mobility Leonardo da Vinci. Žiaci získali cenné skúsenosti v príprave lokálnych špecialít, ako aj skúsenosti v starostlivosti o rastliny typické pre stredozemné podnebie.

Žiaci na SicíliiHlavným cieľom projektu bolo zdokonalenie získaných odborných vedomostí a zručností pre úspešné uplatnenie na domácom a zahraničnom trhu práce. Mobilita bola zameraná okrem skvalitnenia odbornej prípravy vzdelávania aj na osvojenie si nových postupov, technológií, techník a inovačných metód. Dôležitým momentom bola aj tímová práca, flexibilita a adaptabilita v novom prostredí. Žiaci mohli naplno rozvinúť svoje estetické cítenie, kreativitu a remeselné zručnosti. Projekt vypracovala Ing. Nadežda Paucová v spolupráci s talianskou inštitúciou Associazione Artistica Culturale, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti LdV Project manažment, v implementácii európskych a národných projektov v súkromnom a verejnom sektore, ktorých cieľom je rozvoj vedomostí na európskej úrovni, zvýšenie občianskeho povedomia, tolerancie a odstránenia diskriminácie.

V prestížnych päťhviezdičkových hoteloch pracovalo 8 žiakov odboru kuchár a spoločné stravovanie, kde sa naučili nové technológie prípravy gurmánskych špecialít stredomoria a originálnych talianskych jedál, zákuskov a zmrzlín. Podieľali sa taktiež na príprave slávnostných udalostí – svadby, firemné akcie, bankety a podobne. Žiaci študijného odboru záhradníctvo rozvíjali svoje remeselné zručnosti v záhradných centrách zameraných hlavne na pestovanie olivovníkov, granátových jabĺk a rastlín typických pre stredozemné podnebie.

Žiaci na SicíliiTrojtýždňová stáž umožnila žiakom získať nové profesionálne kompetencie, zlepšiť jazykové zručnosti v talianskom aj anglickom jazyku, spoznať život v novom kultúrnom prostredí a zvýšiť si odborné vzdelanie v daných odboroch. Účastníci mobility získali certifikát s medzinárodnou platnosťou vydaný prijímajúcou organizáciou „A Rocca“, Europass vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdený prijímajúcou organizáciou a certifikát o absolvovaní kurzu talianskeho jazyka. Tieto doklady sú pridanou hodnotou vzdelávania nakoľko sú uznávané v krajinách EÚ a umožnia ľahšie si nájsť zamestnanie nie len doma , ale aj v zahraničí.

Sicília je čarokrásny ostrov s množstvom kultúrnych pamiatok, zaujímavých prírodných útvarov a oblastí. Presvedčili sa o tom aj žiaci pri návšteve miest Palermo, Milazzo, Taormina a Cefalu. Najemotívnejší zážitok však zanechal výlet so skúseným horským vodcom na najväčšiu európsku a stále aktívnu sopku Etnu, ktorú domáci s rešpektom nazývajú „Mongibello“ ( Hora všetkých hôr). V rámci výletov ,ale aj v čase osobného voľna, si žiaci naplno užívali kúpanie v Tyrhénskom a Iónskom mori . Nezabudnuteľné zážitky a jedinečnú príležitosť spoznať zvyky miestnych obyvateľov poskytla aj trojdňová fiesta konaná na počesť patrónky mesta.

Svoje zážitky, ale hlavne nadobudnuté skúsenosti, spracovali žiaci v power - pointovej prezentácii, pripravili reláciu v školskom rozhlase, vytvorili nástenku, fotografie a správu umiestnili aj na www stránku školy a svoje dojmy osobne odovzdávali na besede so žiakmi a pedagógmi školy.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2013 06:00
Upravené: 14.10.2021 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001