Žiaci z KSK v celoštátnom kole SOČ na popredných miestach

41. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa konal v Košickom samosprávnom kraji, na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. Svoju odbornú prácu obhajovalo 270 študentov.

Celoštátne kolo prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa konalo koncom apríla. Postúpili doň tí najlepší, ktorí uspeli v regionálnych a krajských kolách. Na celoštátnom kole obhajovali svoje odborné práce pred hodnotiacou komisiou zloženou z pedagógov stredných a vysokých škôl a odborníkov z praxe.

„41. ročníka celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa zúčastnili aj súťažiaci z Českej republiky Martin Neumann v odbore história, filozofia, právne vedy a Veronika Babyrádová v odbore tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie,“ informovala Jana Vargová, riaditeľka SOŠ automobilová.

Umiestnenie samosprávnych krajov:

  1. miesto - Žilinský samosprávny kraj
  2. miesto - Košický samosprávny kraj
  3. miesto – Banskobystrický samosprávny kraj

Slovenskú republiku v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Českej republike budú reprezentovať Vanesa Kleinová a Daniela Uhrínová, Viliam Glézi a Denis Vavrek a Samuel Šulovský.

Stredoškolská odborná činnosť má 17 odborných oblastí od prírodovedných, technických, humanitných až po spoločensko-vedné odbory. Jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl. Rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Konala sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho  kraja Rastislava Trnku. 

Autor/zdroj: SOŠ automobilová Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.05.2019 11:00
Upravené: 03.11.2021 14:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001