Výzva na voľby členov rady školy

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej iba „vyhláška“) Vás vyzýva na zabezpečenie volieb členov rady školy resp. školského zariadenia na funkčné obdobie rokov 2020 - 2024.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.09.2020 13:32
Upravené: 10.11.2021 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001