Výstava fotografických súťažných prác žiakov

Výstava fotografických súťažných prác žiakov študijných odborov 3447 K grafik digitálnych médií a 8283 M reklamná tvorba v rámci Európskeho týždňa odborných zručností v dňoch 5. – 9.11.2018.

Výstavu tvorili práce žiakov, ktorí sa zúčastnili  školského kola fotografickej súťaže. Tri víťazné práce boli zaslané do fotografickej  súťaže  „Môj experiment“.

Vyhlasovateľ súťaže:  Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. 
Hlavný organizátor TVaT 2018: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súťažilo sa v 3 kategóriách:

  • študenti stredných škôl,
  • študenti vysokých škôl,
  • doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov.

V kategórii - študenti stredných škôl naša žiačka Alla Brňová  z II.E triedy, študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií získala 1. miesto. Vystavené fotografické práce boli doplnené o plagáty so základnými informáciami o nafotených fyzikálnych javoch.

Výstava sa u žiakov našej školy aj návštevníkov školy stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2018 10:00
Upravené: 26.10.2021 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001