Vysokoškoláci zdokonalili Geoportál KSK

V mapovej aplikácii sú vizualizované údaje o kvalite ovzdušia, znečisťujúcich látkach aj alergénoch v Košickom kraji.

Študenti košických univerzít si môžu na svoje konto zapísať účasť na ďalšej inšpiratívnej súťaži. Realizovala sa v rámci vzdelávacieho programu Živé IT projekty. Ten je jedinečný spoluprácou univerzít s priemyselnou praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku neobvyklá.

Župa sa do projektu zapojila po prvýkrát, a to s Geoportálom Košického samosprávneho kraja, v rámci ktorého študenti Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE navrhli  a programovali využitie geopriestorových dát a webovú mapovú aplikáciu Ovzdušie Košického kraja. Aplikácia zahŕňa vizualizované údaje o kvalite ovzdušia, znečisťujúcich látkach aj alergénoch v Košickom kraji.

„Na župe máme k  dispozícii zaujímavé dáta, no ich súvislosť si vieme lepšie predstaviť až vďaka krajskému geoportálu. Znázorniť tieto dáta pomohli aj študenti, ktorí sa zapojili do súťaže Živé IT projekty. Na programe ako je tento vidíme celú škálu hodnotných spoluprác, či už  klastru IT odvetvia, samosprávy, ale aj študentov vysokých škôl. Snažíme sa o aktivity, ktoré pomôžu mladým východniarom obchádzať úrady práce. Som rád, že majú dosť dôvodov zlepšovať sa, rozvíjať svoj veľký potenciál a byť motivovaný konkurenciou aj vďaka súťažiam akou sú Živé IT projekty. Okrem toho, do povedomia sa dostane aj Geoportál KSK, hodnotné miesto, ktoré sústreďuje všetky informácie o kraji,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do projektu 9. ročníka Živých IT projektov sa zapojilo 43 tímov vytvorených spolu 200 študentmi. Tí spolupracovali v 4 - 5 členných skupinách na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov (október - január) pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne softvérový prototyp, ako napríklad informačný systém, webové sídlo, mobilná, cloudová či IoT aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba. Zadávatelia projektov sú odborníci z praxe, ktorí sú zároveň vlastníci produktu. Vyvrcholením Živých IT projektov bolo verejné finále, ktoré sa konalo 1. 2. 2024. Študenti za tím Geoportál KSK boli vybraní do užšieho finále 16 tímov, ďalej už ale nepostúpili. Aplikácia je už funkčná a prístupná na https://aq.geoportalksk.sk/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.02.2024 08:49
Upravené: 02.02.2024 14:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001