Veľtrh vysokých škôl

Viac informácií – lepší výber vysokej školy: v tomto duchu sa niesol 5. ročník „Veľtrhu vysokých škôl“ , ktorý sa konal 27.11.2018 v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach v rámci kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl.

Prezentačnej výstavy sa zúčastnili žiaci dvanástich stredných škôl z Michaloviec, Trebišova,  zo Sobraniec, Sniny a Veľkých  Kapušian. Viac ako 1050  žiakov neprilákala  na prezentačnú výstavu jednotlivých fakúlt len dostupnosť informácií  o zameraní a obsahu študijných programov, o profile absolventa, možnostiach štúdia v zahraničí a uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie, ale i množstvo zaujímavých projektov či technických zariadení ako roboty,  Virtual reality, rôzne súťaže, možnosti programovania s malým robotom a čipom a veľa iných zaujímavostí.

Na veľtrhu sa žiakom predstavilo 26 fakúlt zo Slovenska i Česka. Pozvanie prijali: Univerzita P. J. Šafárika  Košice, Technická univerzita Košice, Prešovská univerzita Prešov, Slovenská technická univerzita Bratislava, Ekonomická univerzita Bratislava, Žilinská univerzita Žilina, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – detašované pracovisko Michalovce, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika  Liptovský Mikuláš,  Masarykova univerzita Brno, Vysoké učení technické Brno. Na ploche výstaviska dostali priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl, zástupcovia spoločností AT&T Global Network Services Slovakia, T-Systems Slovakia s.r.o.  a  BSH Drives and Pumps s.r.o. 

Veľtrh vysokých škôl je ideálnou platformou na prezentovanie bakalárskych, magisterských, inžinierskych študijných programov, výmenných programov, poradenských služieb, jazykových kurzov, ponuky zamestnania i rôznych foriem mimoškolských aktivít a rozvoja osobnosti mladých.

Keďže naši študenti sú stále viac mobilnejší a čoraz viac sa zaujímajú nielen o štúdium na Slovensku, ale aj v zahraničí, využili možnosť porozprávať sa aj s predstaviteľmi  študentských agentúr Information Planet a Inter Study.

V rámci kariérneho dňa prebiehali súčasne v priestoroch Gymnázia Pavla Horova Michalovce prednášky  na tému  „Ako si vybrať vysokú školu - parametre kvalitnej VŠ)“ (doc. RNDr. M. Kireš, PhD.  – Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice), „ Technika budúcnosti ... “ (doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – Strojnícka fakulta TUKE) a „ Prečo zvážiť prácu v nadnárodnej IT korporácii“ (Ing. R.  Miľko - manažér AT&T na Slovensku).

Autor/zdroj: Mária Ďuríková, kariérny poradca GPH Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2018 11:00
Upravené: 26.10.2021 09:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001