V Prakovciach zatraktívňujú vyučovanie interaktivitou

Projekt Spolu v škole, v práci i v živote! realizovaný Strednou odbornou školou v Prakovciach podnecuje zvedavosť a odvahu žiakov, ktorí sú prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prvý kontakt s informačnými technológiami, ale aj nové vybavenie učební motivovalo žiakov k lepším výsledkom v škole a k lepšiemu zvládaniu problémových situácií.

 

V septembri 2013 Stredná odborná škola v Prakovciach začala s realizáciou projektu Spolu v škole, v práci i v živote!, ktorý sa v apríli 2014 dostal do svojej ďalšej fázy – moderná didaktická technika sa stáva bežnou súčasťou vyučovacieho procesu v dvojročných učebných odboroch lesná a strojárska výroba.

V prevažnej miere ide o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré je málo podnetné pre rozvoj rôznych schopností a zručností, akými sú aj tie počítačové. V rámci modernizácie žiaci elokovaných pracovísk SOŠ môžu využívať notebooky a interaktívne dataprojektory priamo na vyučovacej hodine. Pre mnohých z nich je to jediná možnosť práce s počítačovou technikou a o to viac si túto príležitosť vážia. Vzbudzuje v nich záujem o štúdium, o získavanie nových vedomostí a poznatkov. Interaktivita im dodáva odvahu, ktorá im často chýba a robí ich vyučovací proces zábavnejším a zaujímavejším. Podnecuje ich k aktivitám, ktoré doteraz nepoznali alebo iba o nich počuli.

Okrem toho žiakom pomáhajú aj ďalšie učebné pomôcky získané v rámci projektu – obrazový materiál stolový či nástenný, obrázkové učebnice, tabuľky a iné, ktoré sú určené pre teoretické vyučovanie. Pri praktickom získavaní zručností im pomáhajú sady rôznych druhov píl, pilníkov, stolárskych dlát a podobne. Tie sú určené pre odbor lesná výroba. Aj žiaci strojárskej výroby získali v rámci uvedeného projektu učebné pomôcky pre odborný výcvik. Ide najmä o sadu vrtákov, maticových kľúčov, závitové sady, súpravu skrutkovačov a iné.

Dnes je už známe to, že žiaci, ktorí pracujú s modernou didaktickou technikou, lepšie zvládajú problémové situácie, dosahujú lepšie výsledky v škole, v práci a dúfajme, že aj v živote. A toto je aj základné heslo aj projektu Strednej odbornej školy v Prakovciach. Veríme, že to, čo im odovzdáme v škole, im pomôže v ďalšej práci a uľahčí im život.

 

Autor/zdroj: Mgr. Viera Jančíková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.05.2014 12:13
Upravené: 16.10.2021 10:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001