Úspešná práca cvičných firiem v Obchodnej akadémii v Rožňave

Veľtrhy cvičných firiem patria k jedinečným podujatiam, na ktorých si žiaci overia vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas teoretickej prípravy v prostredí školy. Získajú možnosť prezentovať svoju firmu, konfrontovať svoju činnosť s inými domácimi i zahraničnými CF, vyskúšajú si obchodné zručnosti v reálnom priestore výstaviska, komunikujú v cudzom jazyku. Cvičné firmy Obchodnej akadémie v Rožňave sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných veľtrhov cvičných firiem, na ktorých dosahujú výborné výsledky v jednotlivých kategóriách.

Výborné výsledky dosiahli cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Rožňave na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe v marci 2018 - CF Rio Dolce - výroba čokolády a predaj cukrárenských výrobkov a firma Ovečka Anička - výroba mliečnych produktov, predaj čajov, výroba a predaj remeselníckych produktov.
Cvičné firmy získali 2x prvé miesto: Najlepší stánok, Najlepšia prezentácia, 1x 2. miesto: 90 sekúnd vo výťahu (reprezentácia firmy v ANJ), 1x 3. miesto: Najlepšia prezentácia.
V celkovom hodnotení firma Rio Dolce obsadila zo 110 firiem 4. miesto.

Na Medzinárodnom veľtrhu  cvičných firiem krajín V4 Košice v októbri 2018 získala firma Rio Dolce - výroba a predaj čokolády zo siedmych kategórií tri prvé miesta – Súťaž 60 sekúnd vo výťahu (60 sekundová prezentácia firmy v ANJ), Najlepší obchodný zástupca, Najlepší katalóg.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v novembri 2018 získala CF Rio Dolce v konkurencii 42 cvičných firiem Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave – najlepšia firma v hodnotení študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Novovytvorená cvičná firma Autocentrum OA, s.r.o. sa zúčastní v decembri 2018 Vianočného veľtrhu cvičných firiem vo Vranove nad Topľou a v marci 2019 sa zúčastnia Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Prahe.

Žiakom aj učiteľom – koordinátorom cvičných firiem Ing. S. Lukáčovej a Ing. Z. Šivecovej ďakujeme za reprezentáciu školy a Košického samosprávneho kraja a prajeme im veľa úspechov na ďalších veľtrhoch cvičných firiem.

Autor/zdroj: Ing. Daniela Žiaková – zástupkyňa riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.12.2018 16:00
Upravené: 26.10.2021 09:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001