Tokaj 2019 - Medzinárodná súťaž v degustácií vín

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku so sídlom v Košiciach, ktorej súčasťou je aj elokované pracovisko vo Viničkách dňa 11.4.2019 usporiadala Medzinárodnú súťaž v degustácií vín pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja pána Ing. Rastislava Trnku.

Súťaž otvorila pani riaditeľka školy Mgr. Blažena Číkošová, ktorá privítala všetkých hostí a popriala úspešný priebeh súťaže.

Súťaže sa zúčastnila široká verejnosť, počnúc hosťami z Košického samosprávneho kraja, z verejnej správy v rámci košického kraja a okresu Trebišov, zástupcovia obcí a škôl, taktiež malovýrobcovia a veľkovýrobcovia vín a  degustátori.

Garantom súťaže bola Štátna veterinárna a potravinová správa  SR v zastúpení  vedúceho oddelenia vinárstva a kontroly  Ing. Mareka Závrackého PhD.

Bolo  vytvorených 7 degustačných komisií, kde pracovalo 44 degustátorov. Do súťaže bolo prihlásených 372 vzoriek  110 vystavovateľov zo Slovenska, Maďarska, Českej  republiky, Ukrajiny a Poľska.

Množstvo vzoriek posudzovali odborné komisie.  Boli určené jednotlivé kategórie vín. Degustátori mali vytvorené priaznivé podmienky  na  hodnotenie vín.  Na záver sa vytvoril katalóg vín s ich bodovým hodnotením. 

Z celkového počtu vín bolo 159 bielych netokajských, 23 ružových, 52 červených vín a 138 tokajských vín.

Šampionom v kategórií bielych vín sa stalo víno Sauvignon – výber z hrozna ročník 2018 od výrobcu Villa Víno Rača a.s. Bratislava.

V kategórií ružových vín sa umiestnilo víno Pinot Noir – rosé ročník 2018 od výrobcu Pegas – Peter Gaží a syn Častá, ktoré získalo zároveň aj cenu riaditeľky školy.

V kategórii červených vín bolo najúspešnejšie víno Alibernet – výber z hrozna ročník 2016 od výrobcu Ing. Jozef Kozák  Banská Bystrica.

V kategórii tokajských odrodových vín sa umiestnilo víno Muškát žltý – sladký 2017  od  výrobcu Tóth György Erdőbénye.

V kategórii tokajských vín chráneného pôvodu sa umiestnilo víno Tokajský výber 6 putňový ročník 2006 od výrobcu Tokaj  compeny  s.r.o Malá Trňa ktoré získalo zároveň cenu predsedu KSK

V kategórii bielych vín   získalo Zlatú medailu víno Cuvée ročník 2015  od výrobcu SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice elokované pracovisko Viničky.

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.05.2019 15:00
Upravené: 03.11.2021 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001