Súťaž Zdravie na webe má svojich víťazov

Predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa dnes odovzdal ceny študentom stredných škôl za najlepšie umiestnenia v súťaži Zdravie na webe, ktorú vyhlásila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach.

OceneníSúťaž bola určená pre študentov, jednotlivcov, aj kolektívy v súlade s úlohami Akčného plánu rozvoja práce s mládežou na roky 2012-2014 v oblasti zdravého životného štýlu. Cieľom súťaže bolo vytvoriť moderný informačný portál, alebo jeho časť, ktorý bude poskytovať informácie o zdravom životnom štýle a zdravom spôsobe života. „Súťaž ako taká je súčasťou snahy KSK podporovať rozvoj IT priemyslu v kraji a upevňovania spolupráce medzi školami a firmami pôsobiacimi v kraji. Snažíme sa rozvíjať ľudský potenciál, zmysluplne investovať do školstva a nevychovávať ľudí pre úrady práce. Výsledné projekty hovoria o množstve talentov na našich školách, ktoré chceme ďalej rozvíjať a podporovať,“ povedal predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa.

Na odovzdávaní ocenení bol prítomný aj generálny riaditeľ NESS KDC Ing. Marek Antal, ktorý vyzdvihol aktívny prístup študentov, ako aj ich kreativitu a schopnosť prezentovať sa. Zároveň im ponúkol možnosť ďalšej spolupráce so spoločnosťou NESS KDC.
Do súťaže sa celkovo zapojilo 15 súťažných projektov. Súťaž bola obsahovo aj technicky orientovaná. Pri vyhodnocovaní boli odbornou komisiou posudzované:

  • originálnosť a dizajn
  • použité technológie
  • prístupnosť stránok
  • využitie HTML, CSS a celkový zdrojový kód
  • zobrazovanie na mobilných zariadeniach
  • relevantnosť a zrozumiteľnosť obsahu
  • funkčnosť

1.miesto: Peter Papp, SOŠ Ostrovského 1, Košice,
s webom Žite zdravo
2.miesto: Sebastián Simko, SPŠ, Komenského 2, Košice,
s webom Zdravie na web
3.miesto: Matej Slebodník a Erik Pitko, Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice, s webom Zdravý životný štýl

Víťazom srdečne blahoželáme.

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.05.2013 06:00
Upravené: 14.10.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001