Stanoviská KSK k zmenám v sieti škôl a školských zariadení SR

Oznámenie v súvislosti so zasadnutím Územnej školskej rady a Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji.

V súvislosti s pripravovanými decembrovými zasadnutiami Územnej školskej rady a Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji

oznamujeme,

že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a žiadatelia podľa § 19 odseku (2) bodov d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí žiadajú o zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky, môžu podávať svoje žiadosti o stanovisko samosprávneho kraja, písomne, v  termíne do 28. 11. 2013.

K svojej žiadosti predložia žiadatelia:

  • stanovisko Rady školy,
  • personálne a materiálno – technické vybavenie pre zabezpečenie odbor v súlade so schváleným normatívom,
  • školský vzdelávací program odboru,
  • podporné stanovisko zamestnávateľa/-ov, s ktorými má žiadateľ dohodnutú spoluprácu v oblasti zabezpečenia praxe pre žiakov odboru.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.11.2013 06:00
Upravené: 14.10.2021 13:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001