Športové gymnázium otvorilo Sieň olympizmu

Pri príležitosti olympijského roka a XXII. hier zimnej olympiády SOČI 2014 vytvorila škola dôstojné podmienky pre pripomenutie si olympijských úspechov a ideálov.

SieňNové priestory na približovanie a propagovanie olympijského dedičstva, históriu olympijského hnutia, olympionikov bývalých i súčasných gymnázia, mesta Košice a Košického samosprávneho kraja boli slávnostne sprístupnené 4. februára 2014.

Zároveň s otvorením Siene sa v priestoroch Športového gymnázia konal aj Celomestský metodický deň pedagogických zamestnancov základných škôl - učiteľov telesnej výchovy.Sieň Súčasťou programu bola prednáška o prvých zimných Olympijských hrách, ktoré sa konali v roku 1924, ukážky vzorových hodín telesnej výchovy, a ukážky zábavnej gymnastiky a crossfitu v podmienkach základných škôl.

Sieň olympionizmu je možné navštíviť v pracovných dňoch v čase od 9. do 12. hod. V prípade skupinovej návštevy je z dôvodu zabezpečenia odborného výkladu potrebné sa nahlásiť deň vopred na tel. čísle 055/64 15.

Autor/zdroj: Marián Kafka
Zverejnil:
Vytvorené: 25.02.2014 16:37
Upravené: 26.02.2014 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...