SOŠ Prakovce - exkurzia v Múzeu SNP a nová učebňa

Novú učebňu merania a exkurziu po miestach, ktoré boli postihnuté fašistickými represáliami. Okrem iných aktivít, aj toto pripravilo pre svojich žiakov SOŠ v Prakovciach.

Exkurzia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme koniec septembra 2016 zavŕšili v SOŠ Prakovce exkurziou po miestach, ktoré boli postihnuté fašistickými represáliami.

Pre 35 študentov sme pripravili zaujímavý program. Naším cieľom bolo spoznať históriu SNP počas II. svetovej vojny a poukázať na prejavy rasizmu, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Prvou zastávkou bol Pamätník Nemecká. Expozíciadokumentovala tragické udalosti na západnom, strednom a východnom Slovensku. Časť expozície bola venovaná represáliám voči rómskemu obyvateľstvu. Druhou zastávkou bolo Múzeum SNP, kde nám na úvod pustili krátky dokumentárny film z autentických záberov z čias vojny. Následne sme si pozreli expozíciu s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“.

Po vyčerpávajúcom výklade našej sprievodkyne sme ešte absolvovali prehliadku bojovej techniky neďaleko múzea. Deň sme si spríjemnili hodinovým oddychom na hlavnom námestí a potom sme sa plní zážitkov vrátili domov.
Nová učebňa meracej techniky

Na základe požiadaviek strojárskych organizácií regiónu sme v našej SOŠ Prakovce vybudovali novú učebňu merania, ktorá od októbra 2016 slúži žiakom.

Učebňa meracej techniky sa stala súčasťou odborného vzdelávania pre študijný odbor strojárstvo, učebný odbor nástrojár a strojárska výroba. Zriadili sme ju svojpomocne z vlastných prostriedkov. Vybavili sme ju meradlami a meracími prístrojmi spolu s meranými vzorkami, na ktorých si môžu žiaci vyskúšať merania, či vypočítať pravdepodobnú chybu.

Spolu s učebňou CNC a odbornou učebňou, v ktorej pracujú s interaktívnou tabuľou a PC technikou, sa žiaci komplexne pripravujú na svoje budúce povolanie. Zriadením týchto učební reaguje škola na nedostatok odborníkov v strojárstve a v oblasti programovania CNC strojov. Teoretické vyučovanie sa tak stáva atraktívnejším a žiakom bližším.

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: SOŠ Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2016 09:38
Upravené: 16.10.2021 16:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001