Župné Gymnázium Šrobárova otvára prvý program s medzinárodnou maturitou na východe

Študenti si môžu podať prihlášku na školský rok 2023/2024 do 15. mája.

Košický kraj otvára dvere za vzdelaním do celého sveta. Študenti majú v najbližšom školskom roku možnosť prihlásiť sa na štúdium programu s medzinárodnou maturitou International Baccallaureate Diploma Programme (IB DP), ktorý získalo Gymnázium, Šrobárova 1, Košice. IB World schools zdieľajú spoločnú filozofiu - záväzok poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie. „Chceme poskytnúť aj tým najnáročnejším a ambicióznym študentom v našom kraji tie najlepšie študijné podmienky, ktoré budú spĺňať atribúty moderného vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Zároveň sem prichádzajú aj zahraniční investori so svojimi rodinami, pre ktorých je dôležitým momentom pri rozhodnutí presťahovať sa na Slovensku kvalitné vzdelanie pre ich deti s medzinárodným uplatnením. Dvojročné štúdium umožňuje získať celosvetovo uznávané vysvedčenie o medzinárodnej maturitnej skúške – IB Diploma, ktoré maturantom pomôže dostať sa na prestížne zahraničné univerzity,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na rozdiel od bilingválneho štúdia, ktoré sa končí slovenskou maturitou, je IB DP kompletne v cudzom jazyku a končí sa medzinárodnou maturitou platnou po celom svete.

Pre najbližší školský rok 2023/2024 otvára Gymnázium Šrobárova jednu triedu s počtom 22 žiakov. Do výberového konania sa môže prihlásiť žiak, ktorý ukončil 2. alebo 3. ročník gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom, sextu alebo septimu gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo 3. alebo 4. ročník bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým. Termín doručenia prihlášky riaditeľke Gymnázia Šrobárova je do 15.5.2023. Výberové konanie do IB DP sa uskutoční v termíne 6.6.2023 v budove Gymnázia, Šrobárova 1, Košice. Župa, ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji, hradí gymnáziu všetky náklady súvisiace s kandidatúrou a autorizáciou programu IB a ročný poplatok vo výške 8 300 €. „Sme veľmi radi, že sa nám po systematickom úsilí podarilo získať autorizáciu pre IB DP program a stať sa súčasťou prestížnej siete škôl po celom svete. Sme tretia štátna škola na Slovensku a jediná vzdelávacia inštitúcia s IB DP v našom regióne. Poďakovanie za nesmierne množstvo kvalitne vykonanej práce patrí koordinátorke IB programu Mgr. Ingrid Melichovej a všetkým kolegom, ktorí sa pričinili o tento veľký úspech našej školy,“  uviedla riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1 Zlatica Frankovičová.

IB diplom uznávajú všetky svetové univerzity, ako napr. Harvard, Princeton, Yale, ale i tie európske – University of Bremen, Oxford, Cambridge. Osnovy programu sú jednotné pre všetky IB školy na celom svete a získané maturitné vysvedčenie v medzinárodnom meradle zodpovedá štandardom prijatia na univerzitu. IBDP nedáva dôraz len na kvalitné vzdelávanie, ale aj na komplexný rozvoj ich osobností a zmysluplné trávenie voľného času. Unikátnosť prínosu tohto programu spočíva práve v prepájaní školských a mimoškolských aktivít, ako je napríklad dobrovoľníctvo. Podrobné podmienky výberového konania na Medzinárodný vzdelávací program a viac informácií nájdete na www.srobarka.skwww.strednapreteba.sk/ib.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2023 10:03
Upravené: 15.01.2024 09:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001