Župné Gymnázium Poštová je druhou najlepšou strednou školou na Slovensku

V TOP 30 slovenských stredných škôl v hodnotení INEKO sa nachádza až päť župných.

Gymnázium Poštová, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, zostáva na čele rebríčka najlepších stredných škôl na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Gymnázium Poštová sa v národnom rebríčku umiestnilo na druhom mieste. V prvej tridsiatke top škôl z celého Slovenska sa nachádzajú aj ďalšie štyri župné stredné školy: košické Gymnázium Alejová 1, SPŠ elektrotechnická na Komenského 44, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským na Kuzmányho 6 a tiež rožňavská Obchodná akadémia na Akademika Hronca 8.

„Stalo sa už pravidlom, že stredné školy, ktorých zriaďovateľom je župa, bodujú v celoslovenských rebríčkoch hodnotenia. Tie určujú predovšetkým výsledky žiakov. Som rád, že sa naše školy neuspokoja so základom a študentom prinášajú bohatú ponuku mimoškolskej činnosti, zapájajú sa do medzinárodných projektov či výmenných programov. Napríklad študenti Gymnázia Poštová zvíťazili v celosvetovej súťaži študentských firiem v konkurencii žiakov z USA, Kanady, Arabského polostrova, Ázie, Afriky či Južnej Ameriky. Prvenstvo im priniesol unikátny vynález recyklovaných voskových popisovačov na biele tabule. Teším sa, že mnohé naše školy na sebe pracujú a každým rokom sa posúvajú – napríklad Gymnázium Alejová poskočilo v rebríčku gymnázií oproti vlaňajšku  o 14 miest,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

INEKO zostavuje rebríček škôl podľa výsledkov žiakov z maturitných skúšok či mimoriadnych výsledkov. Hodnotí aj mieru nezamestnanosti absolventov a úspechy absolventov na prijímačkách na slovenských vysokých školách. Rebríček tak môže byť užitočným pomocníkom pri výbere školy a mal by pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je spolu 63 stredných škôl rôzneho zamerania. Pre ľahší výber pripravila župa brožúru Stredná pre teba s informáciami o študijných odboroch aj mimoškolských aktivitách škôl. Digitálnu verziu tlačenej brožúry nájdu budúci stredoškoláci, rodičia aj výchovní poradcovia aj na webovej stránke www.strednapreteba.sk

Župné stredné školy očakávajú prvákov na 18  gymnáziách, 24 stredných odborných školách, 5 obchodných akadémiách, 5 stredných priemyselných školách, 4 stredných zdravotníckych školách, 2 hotelových akadémiách, 2 konzervatóriách, 1 škole umeleckého priemyslu, 1 strednej športovej škole a 1 spojenej škole. Čas na podanie prihlášok majú školáci do 20. marca.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.01.2023 10:52
Upravené: 11.01.2024 14:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001