Župa ocenila inšpiratívnych učiteľov

Sviatok všetkých učiteľov si pripomenul aj náš kraj, už tradične vyznamenal spolu 18 pedagógov a 2 riaditeľky stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom kraj.

Deň učiteľov mal v Košickom samosprávnom kraji (KSK) slávnostný charakter. Spolu 20 pedagógov si z rúk predsedu kraja prebralo ocenenie za svoju zodpovednú, no hlavne dôležitú prácu. Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sa stretli učitelia župných stredných škôl, ktorí pôsobia na strednej zdravotníckej škole, konzervatóriu, gymnáziách, škole umeleckého priemyslu,  odbornej škole techniky a služieb, veterinárnej či poľnohospodárstva a služieb na vidieku,  strednej priemyselnej škole dopravnej, športovej škole alebo obchodnej akadémii.

„Pre celý kraj je veľkým potešením, že svedomitých a progresívnych učiteľov nie je ako šafranu. Na krajských školách do života pripravuje mladých východniarov viac ako 2 590 pedagógov. Každý z nich je výnimočný a svojim študentom odovzdáva vzdelanie a hlavne hodnoty. Nájdu sa medzi nimi učitelia, vychovávatelia aj majstri odbornej výchovy, ktorí deň, čo deň pripravujú na svoje povolanie budúcich lekárov, barmanov, vedcov, technikov, možno spisovateľov a celú škálu ďalších povolaní. Naše stredné školy ponúkajú kvalitné základy a všetkým pedagógom za to patrí veľké poďakovanie, lebo skvalitňujú vzdelávanie a do svojej práce vkladajú kus seba. Cieľom oceňovania je vyslať signál, že aj napriek náročnej situácii v školstve si našich učiteľov vážime, vidíme ich náročnú prácu a chceme ich motivovať, “ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Medzi ocenenými sú pedagógovia viacerých predmetov zo škôl rôzneho zamerania, ktorí svojich žiakov pripravujú na vedomostné olympiády, športové súťaže či umelecké výstavy a predstavenia. Zároveň prezentujú svoju školu a pomáhajú kolegom, sú vedúcimi predmetových komisií, triednymi učiteľmi, doučujú. Patrí medzi nich aj skúsená pedagogička, ktorá je tiež autorkou prvej slovenskej Organovej školy či majster odbornej výchovy, ktorý nielenže vzdeláva, ale svojim študentom pomáha uplatniť sa i po škole, no obrátiť sa na neho môžu aj pri hľadaní brigád počas prázdnin. Iným príkladom práce, ktorá prináša úžitok, je učiteľka, ktorá sa podieľa na tvorbe zadaní pre praktickú časť odbornej zložky maturitných skúšok z účtovníctva. Ocenenie zaslúžene patrí aj pani vychovávateľke, ktorá žiakov bývajúcich na internáte vedie k pomoci v rámci charity. Za profesionálne vedenie školy župa ocenila aj dvojicu riaditeliek. Zaslúžili sa o modernizácie učební či projekt, ktorý v rámci bio pestovania na Slovensku nemá obdobu.

Ocenených navrhla výberová komisia zložená z pedagógov, študentov a vedenia školy.

Zoznam ocenených učiteľov:

 • Mgr. Ildikó Gáspár, Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
 • RNDr. Ivan Brovko, CSc., Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
 • Ing. Janka Halková, Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
 • Mgr. Tatiana Znancová, Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy
 • Mgr. Mária Sanislóová, Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Nám.1.mája 1, Rožňava
 • Mgr. Natália Jakabová, Stredná odborná škola, informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
 • Ing. Katarína Baraxová, Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná                                     
 • Mgr. Eva Tomková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • Mgr. art. Emília Dzemjanová, ArtD., Konzervatórium Timonova 2, Košice
 • Ing. Eva Zavadilová, Obchodná  akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
 • Bc. Dušan Kóňa, Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
 • Ing. Miroslav Lazár, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
 • Ing. Daniela Šimkovičová, Stredná odborná škola veterinárna, Košice
 • PaedDr. Stanislava Ballaschová, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
 • Mgr. Ľubica Sotáková, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
 • PaedDr. Magdaléna Lenďáková, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
 • Mgr. art. Katarína Ivanová, Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice
 • Mgr. Alena Bačišinová, Gymnázium Alejová, Košice
 • Ing. Silvia Sakáčová, Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
 • RNDr. Jana Vargová, Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.03.2023 12:34
Upravené: 12.01.2024 13:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001