Za mimoriadne úspechy študentov župa rozdala 25 ocenení

Hodnotením komisie tento rok prešlo vyše 50 návrhov na ocenených jednotlivcov aj kolektívov zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji.

Deň študentstva si Košický samosprávny kraj aj tento rok pripomenul symbolicky  - oceňovaním výnimočných stredoškolákov. Spolu 25 plakiet im bude pripomínať, že župa ich neprehliadla na stupňoch víťazov v športových turnajoch, oceňuje ich angažovanosť na poli dobrovoľníckom, oceňuje mimoriadne úspechy na vedomostných súťažiach a vníma aj ich participáciu vo verejnom živote. Ocenenie si v utorok 21. novembra v priestoroch Východoslovenského múzea prevzalo 18 jednotlivcov a 7 kolektívov.

„Byť aktívny aj po zvonení na odchod domov si v stredoškolských časoch vyžaduje veľké sebazaprenie. Často ho je vidieť až po mesiacoch tvrdej driny. Vývojári zo SOŠ Ostrovského boli odhodlaní a so svojím vodíkovým modelom auta to dotiahli až na 2. miesto svetovej súťaže v Las Vegas. Z iného súdka je výnimočný úspech nášho cimbalistu z Konzervatória J. Adamoviča, ktorý sa stal absolútnym víťazom v speve aj hre spomedzi slovenských konzervatórií. Všetci ocenení študenti sú dôkazom toho, že veľké veci vznikajú aj pod rukami mladých ľudí z nášho kraja. Poďakovanie si však zaslúžia aj učitelia, ktorí tieto talenty pomohli rozvíjať,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nominácie na ocenenie mohli predkladať samotní žiaci, ale aj učitelia či vedenie zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji. Hodnotením komisie tento rok prešlo spolu 51 návrhov na ocenených jednotlivcov alebo kolektívov z radov študentov. Medzi tohtoročnými laureátmi je aj František Brezo, študent Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach, ktorý získal štipendium Ministerstva zahraničných vecí USA. Získal tak možnosť zastupovať Slovensko na stáži - Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship v štáte Indiana a v súčasnosti pôsobí ako mládežnícky delegát Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Iným príkladom skvelej reprezentácie školy aj Košického kraja je kolektív žiakov zo SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Dokopy 2 roky pomáhali ľuďom, ktorí našli zázemie v Oáze pre ľudí bez domova v Bernátovciach a dlhodobo pomáhajú ako dobrovoľníci v Klube rovesníkov.

 

Ocenení jednotlivci:

Barbora Madarasová - Gymnázium Park mládeže 5, Košice

Martin Magda - Gymnázium Lorencova ulica 46, Krompachy

Oliver Reiter - Súkromné gymnázium Katkin park II, Košice

Alex Eiben - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Timea Laura Kováčová - Stredná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

David Rusnák - SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske

Kristián Cichý - Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Oleh Hrinkiv - Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice

Mátyás Abaházi - Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Ján Albrecht - SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Tomáš Varga - Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Denis Novogurský - SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Jana Pavlíková - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Tomáš Záhn - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Sofia Pástorová - Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Soňa Lonská - Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 14, Krompachy

František Brezo - Gymnázium a základna škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice

Daniel Klešč - Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves

 

Ocenené kolektívy:

Auto Moto SOŠA Košice – Maroš Balog, Alexej Kunca, Dmytro Smolii, Michal Kočiš a Juraj Maďar - SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Ostrov team: Filip Pachota, Samuel Mencel, Oto Horváth, Tomáš Papcun, Marek Klíma - SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Kolektív Plán B, Stanislav Možarovskij, Patrik Šillling, Martin Kamenský - SOŠ technická Hviezdoslavova 5,  Rožňava

Kolektív žiakov – dobrovoľníkov Samuel Kraus, Samuel Dziak, Dávid Leško, Ondrej Lopatník - SPŠ elektrotechnická, Komenského, Košice

Mediálny tím GTA - Karolína Kaduková, Klára Genčúrová a Sára Lakatošová - Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice

Kolektív EKKONI a Redakcie GYMMI - Karolína Ďurinová, Zoja Petrová, Zuzana Pavlovová a Dominik Erik Gubík - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

Kolektív  triedy  3. B1 - odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – Súkromná SOŠ Bukovecká 17, Košice

                                                                                                              

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.11.2023 10:22
Upravené: 22.01.2024 09:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001