SPŠ technická v Spišskej Novej Vsi sa mení na zelenú školu

Revitalizácia areálu Strednej priemyselnej školy technickej na Hviezdoslavova 6 v Spišskej Novej Vsi za vyše milióna eur pomaly vrcholí.

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prinesie viacero zelených a funkčných riešení. „Klíma sa mení a my musíme hľadať riešenia, aby boli následky týchto zmien pre nás čo najmenej bolestivé. Preto škola podala projekt na realizáciu vodozádržných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy v jej areáli. Projekt vodozádržných opatrení je zároveň prvým, ktorý bude zrealizovaný v takomto rozsahu na Slovensku,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Pred realizáciou zelených opatrení škola zrekonštruovala vodovodné potrubie, pretože dlhodobo zápasila s únikom tisícov litrov vody a často dochádzalo k haváriám. Došlo tiež k zmene trasovania a vybudovania novej siete vodovodných potrubí. Projekt celkovo ráta s uskutočnením siedmich vodozádržných opatrení. V rámci nich pôjde o vegetačnú strechu, podpovrchové akumulačné nádrže či podpovrchové vsaky. Škola nechala vybudovať dažďové záhrady a jazierko v átriu či vegetačné steny. Okrem toho je na pláne výmena nepriepustných plôch za vegetačnú alebo priepustnú. Pribudne tiež prístrešok či osvetlenie.

Škola realizáciou projektu vytvorí kvalitné prostredie pre oddych a relax študentov počas vyučovacieho dňa a zároveň prispeje k ich vzdelávaniu v oblasti ochrany životného prostredia. Opatrenia by mali škole priniesť aj finančný efekt v podobe ušetrených peňazí z poplatkov za odvádzanie dažďovej vody.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021 spomedzi mnohých žiadostí vybralo projekt SPŠ technickej v Spišskej Novej Vsi s názvom Realizácia vodozádržných opatrení. Škola v roku 2022 podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu EÚ a Štátneho rozpočtu SR vo výške 810-tisíc eur. Celkovo však stavebné práce a iné dodávky tejto investičnej akcie kofinancované Košickým samosprávnym krajom sa vyšplhali do výšky 1,038 mil. eur. Práce by mali byť ukončené v polovici októbra.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.09.2023 10:37
Upravené: 18.01.2024 10:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001