Školy zverejnili podmienky prijatia, deviataci môžu poslať prihlášky do 20. marca

Formu prijímacej skúšky, jej obsah, rozsah, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia zverejnili riaditelia stredných škôl ešte v novembri.

Žiakom posledných ročníkov základných škôl sa kráti čas na podanie prihlášok na stredné školy. Bez ohľadu na to, či sa žiak chystá na talentové alebo netalentové skúšky, je termín podania prihlášok na všetky odbory rovnaký a to 20. marec 2023. Poponáhľať by sa však mali záujemcovia o štúdium na stredných športových školách. Tie budú overovať športový výkon uchádzačov  pre všetky druhy športov od 21. marca do 14. apríla 2023. Ostatné školy chystajú prijímačky začiatkom mája.

„V budúcom školskom roku 2023/24 môže 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je kraj, prijať 5212 prvákov. Ponuka je bohatá, napríklad v aktuálnom školskom roku máme po prvý raz v ponuke bilingválne štúdium na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach. Ide o jediné bilingválne štúdium od Dargova po hranicu s Ukrajinou. Dôraznejšie pristupujeme aj k učebným odborom so zameraním na automobilový a strojársky priemysel a elektrotechnické odbory, čo súvisí s avizovaným príchodom veľkého investora  Volvo na východ Slovenska. Novinkou v školskom roku 2023/2024 bude študijný program International Baccallaureate Diploma Programme na našom košickom Gymnáziu Šrobárova. Jeho absolventi získajú celosvetovo uznávanú medzinárodnú maturitu IB Diploma, ktorá otvára cestu na prestížne univerzity ako Harvard, Princeton, Yale, Oxford alebo Cambridge,“ priblížil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Úspešné absolvovanie Testovania 9 už na rozdiel od minulosti nie je automatickou vstupenkou na strednú školu. Riaditelia však môžu výsledky monitoringu zohľadniť pri prijímacom konaní. Jeden deviatak si môže podať prihlášku najviac na štyri stredné školy. Hlásiť sa môže maximálne na dva odbory, pri ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a maximálne na dva odbory, kde sa talentové skúšky nerobia. Ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem. Od minulého roka už stačí deviatakom podať len jednu prihlášku, na ktorej uvedú všetky školy, o ktoré majú záujem a zoradia ich podľa vlastných priorít. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. Prihláška na vzdelávanie sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

Aby sa deviatakom rozhodovalo ľahšie, župa im každoročne prináša prehľad krajských stredných škôl. Vďaka brožúre Stredná pre teba získajú základné informácie o štúdiu na konkrétnych školách, ale aj informácie o unikátnych odboroch, možnostiach mimoškolských aktivít či cezhraničných študijných programoch. Digitálnu verziu tlačenej brožúry nájdu na webe www.strednapreteba.sk.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2023 10:39
Upravené: 11.01.2024 15:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001