Pri župnej SOŠ priemyselných technológií v Šaci vyrastie nový stredoškolský technologický kampus na svetovej úrovni

Košický samosprávny kraj  prepojí  zamestnávateľov, začínajúcich podnikateľov/startupistov, univerzity, komunity a organizácie v regióne.

Poskytnúť vzdelanie na excelentnej úrovni, hlavne v oblasti technológií pre automotiv priemysel, ale aj v príprave odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania.  To bude hlavným poslaním nového kampusu, ktorý vzniká pri župnej Strednej odbornej škole priemyselných technológií v Košiciach-Šaci.

„Príchod investorov do Košického kraja, ale aj výborná súčasná spolupráca s už etablovanými zamestnávateľmi v kraji prináša možnosti nových pracovných miest pre kvalifikovaných odborníkov. Nová internátna škola alebo tiež boarding school s budúcou kapacitou 1500 – 2000 študentov a zamestnancov ponúkne tiež možnosť ubytovania pre žiakov aj zamestnancov. Chceme vytvoriť inšpirujúce prostredie, ktoré bude vychovávať kreatívnych mladých ľudí, preto je areál navrhovaný ako priestor učiacej sa komunity,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Študovať tu bude možné v dvojročných, trojročných a štvorročných programoch. Priestory sú navrhované tak, aby študenti a učitelia mohli otvorene a partnersky komunikovať nielen v triedach, ale aj na chodbách v takzvaných chill zónach a vonkajších outdoorových  zónach.

Infraštruktúru kampusu by mali tvoriť školské budovy, dielne, simulované výrobné haly, laboratóriá, administratívne priestory pre organizácie klastra, študentský internát a byty pre zamestnancov. Súčasťou areálu bude už existujúca plaváreň, moderná telocvičňa, vonkajšie ihriská a časom pribudne aj lekárska ambulancia a ďalšia potrebná infraštruktúra.

Projekt bude realizovaný v niekoľkých etapách. Už v rokoch 2021 – 2023 začal Košický samosprávny kraj s prvými investíciami do rekonštrukcie telocvične a plavárne. Pripravená je tiež projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti existujúcej budovy. Škola bola úspešná pri žiadosti o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP, a to až s dvomi projektmi. Vďaka eurofondom dostal zelenú projekt na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vzdelávaní, okrem toho prešlo obnovou materiálno–technické vybavenie na praktické vyučovanie. Prvé investície predstavovali približne 1 600 000 eur.

Ďalšie finančné prostriedky na výstavbu areálu stredoškolského kampusu plánuje Košický samosprávny kraj z mimorozpočtových aj vlastných zdrojov v objeme približne 8-10 miliónov eur. Väčšina aktivít by mala byť realizovaná do konca roka 2026. Projekt však predpokladá ďalšie rozširovanie priestorov tak, ako si to bude žiadať vývoj.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2023 08:42
Upravené: 18.01.2024 17:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001