Počas leta prebieha rekonštrukcia župných škôl za 12 miliónov eur

Pribudne moderný vzdelávací priestor na vyučovanie medzinárodného programu IB DP, školy sa zapojili aj do debarierizácie priestorov.

Zatiaľ čo študenti a učitelia načerpávajú sily do ďalšieho školského roka, Košický samosprávny kraj využíva toto obdobie na obnovu a rekonštrukcie župných škôl a školských zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti kraja. Do vynovených priestorov sa vrátia študenti zo všetkých regiónov Košického kraja. „Medzi tohtoročné najväčšie investície patrí výstavba školského stravovacieho zariadenia Obchodnej akadémie Akademika Hronca v Rožňave za 1,7 mil. eur, ktorá by mala byť ukončená na budúcu jar. Vo fáze verejného obstarávania je dokončenie rekonštrukcie fasády na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach za 2,1 mil. eur. V areáli gymnázia sa pripravuje aj búranie skladových priestorov, nakoľko na mieste starej budovy vyrastie nová, moderná, za účelom vzdelávania medzinárodného programu IB Diploma Programme a Middle Years Programme,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vynovovať sa bude aj na Spiši. Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi postupne ukončí svoje zelené aktivity v hodnote 1,1 mil. eur osadením retenčných nádrží, zelenou vegetačnou strechou a fasádou. Súčasťou prác je aj rekonštrukcia fasády na dvoch objektoch v súvislosti s vodozádržnými opatreniami v hodnote 250-tisíc eur. Na Zemplíne bude do užívania odovzdaný úplne nový  športový areál na Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach za 380-tisíc eur.

V týchto dňoch bola ukončená rekonštrukcia telocvične T-18, strechy a statiky na Strednej športovej škole v Košiciach v hodnote 480-tisíc eur. Aktuálne tu tiež prebieha rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne za 350-tisíc eur a pripravuje sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu stupačiek v školskom internáte za 420-tisíc eur. Stupačky sa menia aj v študentských izbách Školského internátu Medická, Košice, následne prebehne výmena časti okien. Aktuálne je ukončená aj čiastočná výmena nábytku v internátnych izbách. Práce dokopy predstavujú investíciu vo výške 442-tisíc eur. Na Školskom internáte, Werferova, Košice prebieha oprava strechy školského internátu v sume 180-tisíc eur.

V ďalších 12 školách sa realizuje projekt IROP Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vzdelávaní v celkovej hodnote 4 mil. eur. Školy v rámci projektu vykonávajú menšie i väčšie stavebné úpravy a nakupujú materiálno – technické vybavenie pre vyučovanie odborných predmetov. Do výzvy na debarierizáciu priestorov sa zapojilo 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, Investícia vo výške 1,3 mil. eur  bude realizovaná z mimorozpočtových zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na školách a v školských internátoch tiež budú prebiehať aj bežné opravy, výmeny podláh,  modernizácia mobiliáru, hygienické maľby či nevyhnutná údržba.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2023 07:28
Upravené: 17.01.2024 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001