Gymnázium Šrobárova predlžuje termín prihlášok na štúdium s medzinárodnou maturitou

Študenti získajú dostatok času na podanie prihlášky a prípravu na výberový pohovor. Termín prihlášky je preto potrebné doručiť do 6. júna 2023.

Stredoškoláci zbystrite pozornosť. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice predlžuje možnosť prihlásiť sa na štúdium programu s medzinárodnou maturitou International Baccallaureate Diploma Programme (IB DP). Nový termín doručenia prihlášok je do 6. júna 2023, výberové konanie sa uskutoční 15. júna 2023 v budove Gymnázia, Šrobárova 1, Košice. „Rozumieme, že pre študentov ide o dôležitý krok, ktorý môže zmeniť ich smerovanie v osobnom, ale aj profesionálnom živote, preto predlžujeme termín podania prihlášok o tri týždne. Vychádzame tak v ústrety všetkým uchádzačom, ktorí chcú mať dostatok času na podanie prihlášky a prípravu na výberový pohovor,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Výberové konanie pre žiaka s národným vzdelávacím programom pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť zahŕňa test z matematiky, test z anglického jazyka a eseje z anglického jazyka v rozsahu 500 slov. Ústnu časť výberového konania tvorí pohovor, ktorého účelom je posúdiť potenciál uchádzača uspieť v jednotlivých aspektoch štúdia. Študenti, ktorí chcú prestúpiť z medzinárodných škôl alebo škôl zo zahraničia, musia splniť nasledujúce podmienky – zaslať motivačný list v rozsahu do 500 slov, doložiť vysvedčenia a odporúčanie z navštevovanej strednej školy.

Pre najbližší školský rok 2023/2024 Gymnázium Šrobárova otvára triedu s počtom 22 žiakov. Prihlásiť sa môže žiak, ktorý ukončil 2. alebo 3. ročník gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom, sextu alebo septimu gymnázia s osemročným vzdelávacím programom alebo 3. alebo 4. ročník bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým. Župné Gymnázium Šrobárova získalo akreditáciu pre IB DP program ako tretia štátna škola na Slovensku a jediná vzdelávacia inštitúcia vo východoslovenskom regióne. Na rozdiel od bilingválneho štúdia, ktoré sa končí slovenskou maturitou, je IB DP kompletne v cudzom jazyku a končí sa medzinárodnou maturitou platnou po celom svete. Možnosť prihlásiť sa majú domáci i zahraniční študenti. IB diplom uznávajú všetky svetové univerzity, ako napr. Harvard, Princeton, Yale, ale i tie európske – University of Bremen, Oxford, Cambridge.

Osnovy programu sú jednotné pre všetky IB školy na celom svete a získané maturitné vysvedčenie v medzinárodnom meradle zodpovedá štandardom prijatia na univerzitu. IBDP nedáva dôraz len na kvalitné vzdelávanie, ale aj na komplexný rozvoj ich osobností a zmysluplné trávenie voľného času. Unikátnosť prínosu tohto programu spočíva práve v prepájaní školských a mimoškolských aktivít, ako je napríklad dobrovoľníctvo. Podrobné podmienky výberového konania na Medzinárodný vzdelávací program a viac informácií nájdete na www.srobarka.skwww.strednapreteba.sk/ib.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.05.2023 11:15
Upravené: 15.01.2024 13:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001