Župa ukončila rozsiahlu rekonštrukciu historickej budovy SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci

Budova z roku 1897 si počas rekonštrukcie vyžiadala investíciu takmer 1,6 milióna eur.

Košický samosprávny kraj po viac ako troch rokoch ukončil rekonštrukciu na Strednej odbornej škole techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci – Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola. Rozsiahle práce si vyžiadali náklady takmer 1,6 milióna eur, pričom viac ako 1,1 milióna eur poskytla zo svojho rozpočtu župa. Zvyšnú časť peňazí získala škola z ministerstva školstva. Otvorenie zrekonštruovanej budovy školy sa konalo v deň odovzdávania polročného výpisu známok za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

„Budova Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci je už 124 rokov úzko spojená s históriou tohto mesta. Žiaľ, posledných 18 rokov bola vykazovaná ako budova v havarijnom stave, vyučovanie v niektorých triedach bolo obmedzené a klesol aj počet žiakov, ktorí tu študujú. Keďže ide o jednu z najstarších budov škôl v našom kraji rekonštruovať ju nebolo jednoduché. Kvalitné vzdelávanie vo vyhovujúcich priestoroch však chceme poskytovať vo všetkých regiónoch nášho kraja tak, aby žiaci nemuseli za lepšími podmienkami cestovať desiatky kilometrov. Snažili sme preto nájsť spôsob a po viac ako troch rokoch prác môžeme obyvateľom aj žiakom odovzdať vynovenú školu. Veríme, že bude atraktívnejšia aj pre nových záujemcov o odborné vzdelávanie,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch etáp. Odštartovala opravou strechy - bolo potrebné vynoviť nielen krytinu, ale celú konštrukciu a strop. Vďaka obnove už žiaci môžu využívať aj podkrovie, kde pribudli učebne pre teoretické vyučovanie. Novinkou je spoločenská sála na organizovanie školských akcií. V rámci druhej etapy, v ktorej sa dostala na rad budova školy, prešli rekonštrukciou aj vnútorné schodiská, podlahy, vnútorné obklady a omietky, vrátane fasády so zateplením. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných okien, ktoré sa nachádzali v časti budovy.  

„Ani pri tejto investícii sme sa nevyhli komplikáciám, ktoré so sebou priniesla pandémia. Okrem výpadku personálu sa dodávateľ musel vysporiadať aj s dostupnosťou stavebného materiálu. Lehota na ukončenie realizácie stavby sa predĺžila aj z dôvodu zistenia nepredvídateľných skutočností, akou bola napríklad nevyhnutná výstavba priečok v podkroví, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť statickú bezpečnosť strešnej konštrukcie. Sme však radi, že rekonštrukčné práce neovplyvnili vyučovací proces a žiaci ju nepocítili. V prípade potreby sme vedeli na vyučovanie odborného výcviku využiť aj priestory v Čiernej nad Tisou,“ uviedol Ivan Beňo, bývalý riaditeľ SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci, ktorý takmer tridsať rokov riadil a rozvíjal národnostné školstvo.

Budovu školy dať v roku 1897 postaviť gróf Majláth, takmer 50 rokov fungovala ako nemocnica. Od roku 1945 tu pôsobil Okresný národný výbor. Prví žiaci zasadli do lavíc v roku 1960, škola poskytovala gymnaziálne vzdelanie. Ako stredná odborná škola funguje od roku 1986.

Škola je už tretí rok zapojená do duálneho vzdelávania, ktoré si zakladá na spolupráci škôl a zamestnávateľov. Aby bola výučba čo najbližšie k praxi, neustále sa snaží skvalitňovať praktické vyučovanie. Vďaka príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je župa, len nedávno zakúpila nové vyučovacie pomôcky - CNC stroje a softvéry, frézovačku či konvenčné obrábacie stroje, mechatronickú programovateľnú linku pre strojárske a elektrotechnické odbory. Na škole je dnes okrem toho zriadené moderné  autodiagnostické centrum.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.01.2022 13:40
Upravené: 20.01.2023 14:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001