Stredné školy v Košickom kraji budú môcť budúci školský rok prijať 6 487 deviatakov

Ministerstvo školstva po prvý raz stanovilo aj počty novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania, pričom Košický kraj má za úlohu prerozdeliť na tieto školy najviac žiakov spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku.

Do prvých ročníkov na stredných školách v Košickom kraji bude môcť v budúcom školskom roku  nastúpiť dokopy 6 487 deviatakov. Košický samosprávny kraj zverejnil najvyššie možné počty žiakov, ktoré môžu školy prijať do prvých ročníkov v školskom roku 2023/2024. Tento rok oproti minulým nastalo niekoľko zmien. Účinnosť nadobudla vyhláška, ktorá pre samosprávne kraje predstavuje barličku pri rozhodovaní.

„Až 70 percent kritérií, podľa ktorých sú prideľované jednotlivým študijným a učebným odborom počty žiakov na prijatie, určuje ministerstvo školstva. Ďalších 30 percent prideľuje župa. Tento rok ministerstvo po prvý raz stanovilo aj počty novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania pre stredné odborné školy. V tejto oblasti dostal Košický samosprávny kraj úlohu prerozdeliť 1 141 žiakov, čo je najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. Bolo zaujímavé vidieť poradie stredných škôl v Košickom kraji, ktoré vzniklo po sčítaní všetkých bodov hodnotiacich kritérií. Dalo nám to jasnejší obraz o úrovni stredných škôl v našom kraji,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Ministerstvo školstva špecifikovalo pre každý typ školy osobitné kritérií. Napríklad pri gymnáziách boli hodnotené výsledky externej maturitnej skúšky alebo podiel absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Pri stredných odborných školách zas prihliadalo na spoluprácu školy so zamestnávateľmi a aj zamestnanosť absolventov. Špecifické kritériá mali aj konzervatóriá, športové školy či školy umeleckého priemyslu. Župa pri určovaní počtov žiakov na prijatie prihliadala na výsledky z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky z medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád v pomere k celkovému počtu žiakov strednej školy. Zavážilo i to, či sa stredná škola zapája do medzinárodných projektov a medzinárodných programov, prípadne či zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny.

Pre úspešné nastavenie najvyššieho počtu prvákov na stredných školách je nevyhnutná komunikácia so zamestnávateľmi a ostatnými aktérmi, ktorí majú vplyv na odborné vzdelávanie a prípravu. Kvalitu absolventov stredných škôl totiž v konečnom dôsledku posudzuje ich zamestnávateľ. V tejto súvislosti Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnil pracovné výjazdové stretnutia v regiónoch Michalovce, Trebišov, Rožňava a Spišská Nová Ves, kde o budúcom nastavení prijímania prvákov komunikoval priamo so zamestnávateľmi a aktérmi, ktorí majú vplyv na odborné vzdelávanie a prípravu v regióne.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2022 12:28
Upravené: 30.01.2023 08:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001