Školský rok sa začne aj pre viac ako 23-tisíc župných stredoškolákov

Školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5. septembra bez zásadných protipandemických opatrení.

Stredné školy, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sú pripravené na otvorenie nového školského roka. Od pondelka 5. septembra zasadne do lavíc viac ako 23-tisíc školákov. Do prvých ročníkov na 63 župných stredných školách nastúpi takmer 5 500 žiakov.

„Dobrou správou je, že školský rok 2022/2023 začíname slobodne, bez zásadných protipandemických opatrení. Pred začiatkom roka neprebehne testovanie, na škole nebudú povinné ani rúška či respirátory. Ak hlavný hygienik zmení pravidlá nosenia rúšok alebo sprísni pravidlá na základe zhoršenej pandemickej situácie, ministerstvo to zapracuje do pravidiel pre školy. Dúfam, že na školách budeme fungovať aj naďalej tak, ako sme to poznali pred pandémiou a budeme sa môcť sústrediť hlavne na vzdelávanie. Veľmi ma teší, že sa v tomto roku zamestnanci škôl dočkajú zvyšovania platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Konečne bude ocenená dlhodobá a náročná práca, ku ktorej učitelia aj nepedagogickí zamestnanci pristupujú poctivo,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V novom školskom roku budú žiaci naďalej predkladať vyhlásenia o bezpríznakovosti. Ak sa v niektorej z tried vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, riaditeľ školy môže so súhlasom zriaďovateľa mimoriadne prerušiť vyučovanie v jednej alebo viacerých triedach na viac ako päť dní. V takom prípade je škola povinná zabezpečiť pre žiakov dištančné vzdelávanie.

Na Slovensku je z dôvodu pandémie stále vyhlásená mimoriadna situácia. Počas jej trvania zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Pre neúčasť na vyučovaní nebude žiak automaticky potrebovať potvrdenie od lekára. Rodič ho môže ospravedlniť až na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Košický samosprávny kraj sa na otvorenie nového školského roka už tradične pripravoval počas celého leta. Do rekonštrukcie škôl počas prázdnin investoval 7,6 milióna eur, pracovný ruch bolo počuť na každej tretej župnej škole. Na jeseň bude kraj pokračovať modernizáciou 12 stredných škôl za takmer 3,7 mil. eur, vďaka čomu sa skvalitní praktické vyučovanie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2022 09:30
Upravené: 26.01.2023 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001