Pilotný projekt LAB IT Creativity priniesol unikátne IT riešenia gymnazistov

Študenti zo škôl Košického samosprávneho kraja v spolupráci s IT firmami a TUKE vytvorili 12 projektov, ktoré spájajú informačné technológie a kreativitu.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa v školskom roku 2021/2022 zapojili do unikátneho projektu LAB IT Creativity. Zameraný bol na informačné technológie a inovatívne technologické riešenia, ktoré žiaci vytvorili v spolupráci s IT spoločnosťami. Do pilotného konceptu, ktorý vznikol vďaka iniciatíve Košického samosprávneho kraja a Košice IT Valley, sa zapojilo päť župných gymnázií.

„Informačné technológie a IT spoločnosti sú už roky späté s Košickým krajom a sú najväčšími zamestnávateľmi v kraji. Projekt LAB IT Creativity unikátnym spôsobom prepojil gymnáziá, ktoré sú v pôsobnosti kraja, s IT spoločnosťami, z čoho vznikli viaceré kvalitné nápady a smart riešenia. Do projektu sa zapojilo dokopy 100 gymnazistov župných stredných škôl, ktorí vytvorili 12 inovatívnych riešení, aplikácií či webových stránok. Všetky tieto riešenia sú využiteľné v bežnom živote, či už ide o projekt zameraný na monitorovanie kvality ovzdušia, správu skladu školských učebníc či vytvorenie virtuálneho prostredia v škole. Pevne verím, že projekt bude mať pokračovanie aj do budúcna,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V úvodnej fáze vytvorili gymnáziá dvojice s piatimi partnerskými IT firmami, počas ktorej pracovali pod dohľadom skúsených odborníkov priamo z praxe. V marci sa projekt dostal do druhej fázy, v ktorej sa pripojilo približne 150 vysokoškolákov informatických odborov Technickej univerzity Košice. Tí pomáhali gymnazistom pri ďalšom napredovaní. Vďaka spoločnosti Siemens Healthineers, ktorá študentov oboznámila s metódou agilnej metódy riadenia projektov SCRUM, pracovali študenti efektívnejšie. 

„Budovať zdravý vzťah k technológiám a zručnosti, ktoré sú s nimi späté, bolo cieľom tohto spoločného projektu s Košickým samosprávnym krajom. Vnímame, že počítačová a digitálna gramotnosť sa stáva nevyhnutným predpokladom uplatnenia sa na trhu práce a táto potreba sa bude len zväčšovať. V roku 2030 budú mať IT firmy na východnom Slovensku o 30 % zamestnancov viac ako v súčasnosti. Týmto projektom sme chceli zároveň podporiť aj kreatívnosť študentov a dať priestor ich nápadom, keďže mohli tvoriť vlastné digitálne produkty a spolupracovať pritom s najlepšími odborníkmi z praxe. Unikátnosťou projektu je zapojenie 150 študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorí sa stali mentormi pre študentov gymnázií. V hĺbke duše veríme, že niektorých nadchneme aj na dráhu učiteľov informatiky,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.

Projekt LAB IT Creativity vyvrcholil 28. júna prezentáciou finálnych produktov, na ktorých študenti počas školského roka pracovali. Medzi inými aj aplikácia s názvom Projekt 100 od gymnazistov Pavla Horova v Michalovciach v spolupráci s FPT Slovakia, ktorá vizualizuje priestory školy prostredníctvom dronov, laserových meračov a virtuálnej reality. Gymnazisti zo Šrobárovej v Košiciach zase zdigitalizovali údaje hospitalizovaných pacientov, vďaka čomu je možné jednoduchším spôsobom merať elementárne dáta ľudského tela. Študenti z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave chovajú užovku v inteligentnom teráriu, ktorého autonómny systém udržiava vhodné prostredie aj v priestore školskej triedy.

V každej zo zapojených škôl vzniklo kreatívne IT laboratórium. Práve v ňom vytvárali žiaci svoje projekty. Ide o najmodernejšie laboratóriá na Slovensku, ktoré skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces zavedením najmodernejších digitálnych prostriedkov. Laboratórium každého gymnázia má rôzne vybavenie podľa vlastných potrieb a zamerania, ktoré chcú na škole rozvíjať.

Hlavným cieľom projektu LAB IT Creativity je nadchnúť stredoškolákov pre informačné technológie, poskytnúť im užitočné praktické zručnosti, prehĺbiť ich programátorské vedomosti, prepojiť kreatívne a kritické zmýšľanie a napomôcť tak rozvoju gymnázií.

Zapojené školy:

  • Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava
  • Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
  • Gymnázium P. Horova,  Masarykova 1, Michalovce
  • Gymnázium, Poštová 9, Košice 
  • Gymnázium, Šrobárová 1, Košice

Zapojené firmy:

  • Deutsche Telekom IT Solutions
  • Visma Labs
  • FPT Slovakia
  • GlobalLogic Slovakia
  • Siemens Healthineers Slovensko

Projekty gymnázií:

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce a FPT Slovakia (TUKE študenti)

•          Harmonic Resonance – vytvoriť a následne publikovať 2D hru sprevádzanú hudbou, v ktorej bude hráč prechádzať cez 6 unikátnych levelov.

•          Mikroprojekt pre inteligentnú triedu – vytvoriť inteligentnú triedu ovládanú mobilnou aplikáciou.

•          Aplikácia Maturita vo vrecku – aplikácia pre žiakov gymnázia so spracovanými maturitnými zadaniami a kvízmi na uľahčenie prípravy na maturitné skúšky.

•          Projekt 100 – propagácia školy s cieľom vytvoriť interaktívne virtuálne prostredie stiahnuteľné na školskej stránke.

 

Gymnázium Poštová, Košice a Deutsche Telekom IT Solutions (TUKE študenti)

•          Otvorená školská knižnica

•          Virtuálna prehliadka školy - výstup: aplikácia Gympos SchoolView

•          LAB IT Creativity (miestnosť) - prirodzene zvyšovať IT gramotnosť cieľových skupín zavedením smart IT do bežnej činnosti.

 

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava a GlobalLogic Slovakia (TUKE študenti)

•          Portál riešených maturitných úloh - vytvoriť portál s riešenými maturitnými úlohami z matematiky, fyziky a biológie

•          Inteligentné terárium - vytvoriť webovú stránku - aplikáciu, v ktorej budú môcť používatelia získať údaje o prostredí v teráriu v reálnom čase, ako je napríklad teplota a vlhkosť a získať upozornenia, keď je čas na doplnenie zásobníka na vodu. Terárium automaticky preberá kontrolu nad zvlhčovaním vzduchu a udržiavaním ideálnej teploty tak, aby rastliny a živočíchy mali ideálne podmienky k prežitiu.

•          LAB IT Creativity (miestnosť)

 

Gymnázium, Školská 7 Spišská Nová Ves a Visma Labs s.r.o (TUKE študenti)

•          Správa skladu učebníc - zjednodušiť výdaj a preberanie učebníc

•          LAB IT Creativity (miestnosť)

 

Gymnázium Šrobárova 1, Košice a Siemens Healthineers (TUKE študenti)

•          Digitalizácia údajov hospitalizovaných pacientov - zjednodušenie merania elementárnych dát ľudského tela a ich prezentácia v grafickej forme v nemocničných zariadeniach

•          Kvalita ovzdušia a vody - monitorovanie kvality ovzdušia a vody v Košiciach a následné využitie dát pre skvalitnenie života

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2022 12:25
Upravené: 25.01.2023 15:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001