Parkovisko, ktoré škola prenajímala načierno, už zarába župe hodnotu 29 000 eur ročne

Zatiaľ čo predtým nemali obyvatelia kraja z prenájmu žiaden zisk, nový nájomca za tento priestor platí 1 560 eur mesačne.

Parkovisko pri župnom Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach, ktoré škola minimálne šesť rokov prenajímala nelegálne, už zarába pre kraj. Biznis zastavil Košický samosprávny kraj v októbri minulého roka. Vyšlo najavo, že škola za bývalého vedenia kraja prenajala krajský pozemok bezodplatne svojmu telocvikárovi. Učiteľ na pozemku prevádzkoval autoškolu a taktiež ho prenajímal ďalším spoločnostiam.

„Tento pochybný biznis s krajským pozemkom sme koncom minulého roka okamžite zastavili. Následne kraj 28. januára vyhlásil otvorenú a transparentnú verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov, ktorú sme oznámili v tlači aj na úradnej tabuli kraja. Autoškola v areáli strednej školy má pre študentov význam, preto sme účel nájmu nemenili. Zatiaľ čo predtým nemali obyvatelia kraja z prenájmu žiaden zisk, nový nájomca za tento priestor platí 1 560 eur mesačne. To znamená, že ročne získame ďalších takmer 19 000 eur, ktoré vieme použiť v prospech obyvateľov Košického kraja, zároveň autoškoly poskytnú pre kraj 10 vodičských preukazov v hodnote ďalších 10 000 eur,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zmluva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace bola s víťaznou spoločnosťou V a V Servis, s. r. o. podpísaná 25. februára a zverejnená o tri dni neskôr. Novému nájomcovi vyplýva zo zmluvy aj povinnosť poskytnúť kraju 10 kurzov na získanie vodičského oprávnenia ročne, a to bezodplatne. „Tieto vodičské preukazy plánuje župa poskytnúť žiakom župných stredných škôl ako benefit a motiváciu pri dosahovaní ich nadpriemerných výsledkov,“ povedal župan Trnka. 

Pochybný prenájom pozemku na Alejovej odhalila župa, keď začala plánovať výstavbu krytej atletickej haly. Dala vypracovať architektonickú štúdiu, čo spustilo petíciu proti výstavbe tejto haly. Ukázalo sa, že za petíciou stojí konateľ autoškoly a zamestnanec školy. Na škole zároveň spustil vlastnú finančnú kontrolu. Z výsledkov čiastkovej správy z finančnej kontroly vyplýva, že riaditeľ školy pri prenájme krajského pozemku viacnásobne porušil zákon. Okrem iného napríklad nezaslal Košickému samosprávnemu kraju k zverejneniu zámer prenajať majetok priamym nájmom a tiež neuchoval doklady, ktoré by preukazovali určenie výšky nájomného. Zmluva teda nebola schválená Úradom KSK a nebola riadne zverejnená. Kraj čaká na výsledky znaleckého posudku, podľa ktorého bude posúdená majetková účasť a výška potenciálnej škody, resp. ušlého zisku.

 

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 13:00
Upravené: 24.01.2023 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001