Nadácia KSK dopraje letný tábor aj deťom z rodín, ktoré si to nemôžu dovoliť

Záujemcovia o podporu na letný tábor pre svoje deti sa môžu hlásiť prostredníctvom formulára na stránke Nadácie Košického samosprávneho kraja: https://nadaciaksk.sk/potrebujem-pomoc  do 20. júna 2022.

Nadácia Košického samosprávneho kraja myslí na deti, ktorých rodičia nemajú financie, aby svojim ratolestiam dopriali dobrodružné prázdniny. S projektom prichádza v závere školského roka, keď dospelí plánujú letné tábory pre svoje ratolesti. V databáze Nadácie KSK je aktuálne 54 detí z rodín v zložitej životnej situácii, ktorých organizácia podporuje kontinuálne a dlhodobo. Záujem o pobyt v letnom tábore prejavilo 38 z nich. Avšak prihlásiť sa o podporu na letný tábor môže ktokoľvek.

„V situácii, keď všetko zdražuje a rodiny obracajú každé euro, sme sa rozhodli zvýšiť počet letných táborov, ktoré ponúkajú organizácie Košického samosprávneho kraja. V porovnaní s komerčnou ponukou ide o lacnejšie tábory. Nie všetci však môžu svojim deťom dopriať takýto letný tábor. Nadácia Košického samosprávneho kraja dlhodobo a kontinuálne podporuje deti z chudobnejších pomerov – hradí im krúžky, tréningy, ale aj školské pomôcky či napríklad športové vybavenie . Na letný tábor sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na webe krajskej nadácie, určené sú pre deti vo veku žiakov základných škôl. Letný tábor preplatíme približne 300 deťom,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Deťom zo sociálne slabších rodín v Košickom kraji pomôžu peniaze z viacerých zdrojov, k dispozícii je celý tohtoročný rozpočet Nadácie KSK vo výške 50-tisíc eur. Okrem toho môže verejnosť stále prispieť na účet Nadácie KSK prostredníctvom formulára: https://nadaciaksk.darujme.sk/nadacia-kosickeho-samospravneho-kraja/. Darovať peniaze možno jednorázovo, alebo pravidelne na mesačnej báze. Nadácia je tiež príjemcom 2% z daní. 

„Naším cieľom je deti zo slabších rodín integrovať, nie segregovať, preto sme sa rozhodli nevytvárať pre nich samostatný tábor, ale zapojiť ich do letných táborov, ktoré počas dvojmesačných prázdnin pripravili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti župy pre všetky deti v kraji na Gemeri, Spiši, Above aj Zemplíne. Dokopy 18 organizácií nachystalo na blížiace sa leto 36 turnusov táborov s celkovou kapacitou 860 detí, pričom voľných je ešte stále približne 50 percent miest. Na výber sú tábory rôzneho zamerania - od programovania robotov cez lego, šport, remeslá, umenie až po históriu či astronómiu až po tematické ako je napríklad čarodejnícky tábor Harryho  Pottera. Nadácia KSK informovala základné školy v kraji o ponuke letných táborov v župných organizáciách ako aj o možnosti bezplatného pobytu v tábore pre deti zo sociálne slabších rodín. Učitelia môžu vytypovať deti, ktoré si pobyt v tábore nemôžu finančne dovoliť a ktorých môže podporiť naša nadácia,“ povedal župan Trnka.

Nadácia Košického samosprávneho kraja vznikla v roku 2020 s cieľom pomáhať ľuďom v hmotnej núdzi alebo náročnej životnej situácii. Aktívne začala fungovať v septembri 2021, kedy začala vytvárať databázu sociálne odkázaných rodín a ich detí. Zameriava sa hlavne na deti, na ich potreby a záujmy a cez ne potom prichádza pomoc a podpora aj pre celú rodinu. Podporuje aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času a poskytuje deťom vhodné podmienky pre vzdelávanie.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2022 13:50
Upravené: 25.01.2023 13:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001