Koncoročné vysvedčenie si na župných školách prevezme vyše 23 700 stredoškolákov

Končiaci školský rok 2021/2022 priniesol zmeny v prijímaní deviatakov na stredné školy, ktoré vyplynuli z prijatej novely školského zákona.

Dokopy 23 718 vysvedčení rozdajú vo štvrtok 30. júna učitelia na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Koncoročné hodnotenie si tak prevezmú študenti 19 gymnázií, dvoch konzervatórií, strednej športovej školy a 40 stredných odborných škôl. Uplynulý školský rok ovplyvnila pandémia vyučovací proces o niečo menej. Vzdelávanie prebiehalo prezenčne, za dodržiavania platných nariadení, vyhlášok a usmernení v danom čase. „Teší ma, že po dvoch rokoch sa vyučovanie na stredných školách dostalo aspoň do istej miery do stavu pred pandémiou. Maturanti tiež absolvovali skúšku dospelosti a zasadli za zelený stôl. Novinky, ktoré sa dotkli aj župných stredných škôl priniesla novela školského zákona. Tak, ako všetky zmeny v školstve, ani tieto nebolo možné uskutočniť bez odhodlaných učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí sú základom každej dobrej zmeny, preto im ďakujem za trpezlivosť,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V súvislosti s prijatím novely školského zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára, boli prijaté zmeny ohľadom prijímacích konaní deviatakov na stredné školy. Po novom sa zjednotili termíny prijímačiek a elektronické aj papierové prihlášky dostali novú podobu. Novinkou bolo, že úspešné výsledky z Testovania 9 neboli automatickou vstupenkou na strednú školu, aj keď riaditelia stále mohli výsledky monitoringu zohľadniť pri prijímacom konaní.

Po dvoch rokoch sa maturitné skúšky konali v štandardnej, prezenčnej forme, ako pred pandémiou, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, kedy sa maturity neuskutočnili a výsledná známka bola vypočítaná administratívne. Za zeleným stolom odpovedalo v tomto školskom roku 4 658 žiakov, ktorí si zároveň prevzali maturitné vysvedčenia.

Uplynulý školský rok tiež ovplyvnila vojna na Ukrajine. Od vypuknutia vojnového konfliktu podalo žiadosť o štúdium na stredných školách Košického samosprávneho kraja 60 odídencov, z toho 50 študentov bolo zaradených do vyučovacieho procesu. Pred vojnou študovalo na župných školách 196 žiakov z Ukrajiny. „Na situáciu na Ukrajine veľmi promptne reagovali aj riaditelia, pedagógovia a študenti našich škôl. Od začiatku vojny organizovali rôzne zbierky oblečenia, potravín, či finančné zbierky pre lokálne centrá poskytujúce ubytovanie ukrajinským odídencom. Samotní študenti chodili po škole pomáhať na hranice ako dobrovoľníci a na druhý deň sa vracali naspäť do školských lavíc. Všetkým patrí veľká vďaka – študentom za ich nasadenie a nezištnosť aj pedagógom za ich ochotu a prácu,“ dodal Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.06.2022 15:25
Upravené: 25.01.2023 16:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001