V okrese Sobrance sa do škôl budú môcť vrátiť všetci žiaci

V Košickom kraji obnovilo prezenčné vyučovanie 62 župných stredných škôl. Do škôl nastúpilo 57 percent žiakov končiacich ročníkov.

Od pondelka 19. apríla sa podľa aktuálneho COVID semaforu vrátili do škôl žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa prezenčné vyučovanie obnovilo na 62 školách z celkového počtu 63, Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, nemá v aktuálnom školskom roku žiakov v končiacom ročníku. Z dôvodu výskytu koronavírusu v priebehu tohto týždňa na 2 stredných školách - SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a Obchodnej akadémii v Michalovciach sa ich žiaci vrátili opäť na dištančné vzdelávanie. SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho v Košiciach obnovila prezenčné vyučovanie iba jeden deň v týždni, nakoľko 90 percent jej žiakov je ubytovaných na školskom internáte, ktoré ešte tento týždeň ostali zatvorené. Prezenčné vyučovanie obnovili pre všetky ročníky 2 stredné zdravotnícke školy. Ďalšie dve zdravotnícke školy z dôvodu kapacitných možností realizujú prezenčnú formu pre žiakov 3. a 4. ročníkov.    

Z celkového počtu žiakov 5 922, ktorí mohli nastúpiť do škôl, túto možnosť využilo iba 57 percent. Znamená to, že denne bolo v školách v priemere 3 365 žiakov. Najvyšší záujem o prezenčné vyučovanie je na stredných zdravotníckych školách, kde sa do škôl vrátilo 91 percent žiakov. Pre týchto žiakov však sú otvorené aj školské internáty. „Jedným z dôvodov nízkeho počtu žiakov na prezenčnom vyučovaní je najmä to, že mnohí do škôl dochádzajú z iných miest a nemohli využiť ubytovanie na školských internátoch. Od budúceho týždňa sa však už obnoví prevádzka internátov pre žiakov končiacich ročníkov všetkých stredných škôl, preto veríme, že účasť na vyučovaní v škole sa zvýši,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Od pondelka 26. apríla sa budú môcť otvoriť školy pre všetky ročníky v okrese Sobrance, ktorý je podľa COVID automatu ružovým okresom. Dotkne sa to aj dvoch župných stredných škôl, a to Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach a Gymnázia Sobrance. V ostatných okresoch Košického kraja sa do škôl vrátia aj žiaci 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.04.2021 12:40
Upravené: 02.02.2022 16:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001