Súťaž pre stredné školy o LEGO® Education SPIKE™ sety

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o., ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj vyzýva stredné školy s územnou pôsobnosťou v Košickom kraji, aby sa zapojili do súťaže o LEGO® Education SPIKE™ sety.

Informatika je jednou z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré formujú našu budúcnosť. Aj preto sa Via Carpatia rozhodla  osloviť stredné školy do výzvy s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“.

Výzva je vyhlásená ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko. Jej hlavným cieľom je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť.

Úspešní účastníci výzvy získajú zapožičanie edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta z radov pedagogických zamestnancov.

Pre úspešné zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť a zaslať podpísaný:

  1. Prihlasovací formulár
  2. Štruktúrovaný životopis minimálne 1 odborného garanta
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky dokumenty je potrebné elektronicky zaslať na e-mailovú adresu vyhlasovateľa podľa pokynov uvedených v štatúte výzvy http://www.viacarpatia.eu/vyzva-lego-education. Lehota na zaslanie prihlasovacieho formuláru je do: 10.09.2021.

Autor/zdroj: Via Carpatia
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.08.2021 14:45
Upravené: 02.02.2022 16:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001