Rastislav Trnka: Každému žiakovi maďarskej národnosti, ktorý chce študovať na strednej škole v materinskom jazyku, to bude umožnené

Najvyšší počet žiakov prvých ročníkov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na župných stredných školách kopíruje v rámci školského roka 2021/2022 reálny počet žiakov, ktorí chcú študovať v maďarskom jazyku.

Košický samosprávny kraj vytvorí v školskom roku 2021/2022 na stredných školách, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dostatočný počet miest pre prijatie žiakov maďarskej národnosti, ktorí chcú študovať vo svojom materinskom jazyku. Hoci sa môže javiť, že záujemcov o štúdium v maďarskom jazyku je viac, konkrétne 301 a do prvého ročníka môžu stredné školy prijať 299 žiakov, zatiaľ nie je jasné, koľko žiakov si podalo viac prihlášok na tieto stredné školy, prípadne či si prihlášku podali aj na školu v Maďarsku a koľko z nich reálne nastúpi na konkrétnu strednú školu. Informoval o tom predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka na stretnutí s predsedom Maďarského fóra Zsoltom Simonom, podpredsedom strany Most-Híd Karolom Patakym a zástupcami Györgyom Nagyom z predsedníctva strany Összefogás-Spolupatričnosť a Csabom Furikom zo Strany maďarskej komunity.

„Napriek tomu, že zástupcovia maďarských strán mali obavy, že záujemcov o štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským bude o približne 20 percent viac, než je stanovený najvyšší počet žiakov pre tieto študijné a učebné odbory, táto prvotná informácia sa nepotvrdila. Každému žiakovi maďarskej národnosti, ktorý chce študovať na strednej škole v maďarskom jazyku, to bude umožnené,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Maďarské fórum nastolilo otázku vo väčšej miere zohľadňovať počty žiakov, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti aj pri určovaní najvyššieho počtu žiakov do prvých ročníkov stredných škôl. V aktuálnom školskom roku mohli stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským prijať 339 žiakov, do prvého ročníka napokon nastúpilo 294 z nich. Vo vyučovacom jazyku maďarskom sa v súčasnosti vyučuje na desiatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.  

„Pri určovaní počtu miest, ktoré otvoríme v prvých ročníkoch, vychádzame najmä zo záujmu žiakov o štúdium v maďarčine, v budúcnosti budeme vo väčšej miere prihliadať aj na percento populácie, ktorá sa hlási k maďarskej národnosti tak, aby nebola pochybnosť o stanovených limitoch v prípade škôl na národnostne zmiešanom území,“ dodal župan Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.04.2021 14:22
Upravené: 02.02.2022 16:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001