Po jarných rekonštrukciách stredných škôl sa kraj púšťa do ďalšej etapy opráv

Župné stredné školy využívajú pri prácach aj služby Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja

Napriek pandémii sú v tomto roku naplánované rekonštrukcie a opravy na viac ako polovici župných stredných škôl. V roku 2021 vyčlenil Košický samosprávny kraj na rekonštrukciu škôl a budovanie nových športovísk takmer 11 000 000 eur.„Väčšinu školského roka 2020/21, kedy vyučovali naše stredné školy dištančne, sme využili na rekonštrukcie, vďaka čomu sa mohli žiaci vrátiť do modernejších priestorov. Viacero projektov je už ukončených, niektoré prebiehajú a ešte pred letom plánujeme odštartovať ďalšiu etapu rekonštrukcií. Už tradične využijeme na zásadnejšie práce aj letné prázdniny, kedy chceme spustiť napríklad rekonštrukciu elektroinštalácie na Gymnáziu na Opatovskej ceste v Košiciach, začneme budovať spojovaciu chodbu medzi budovami na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a v pláne je aj výstavba športového areálu na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Dokončenia opravy fasády sa dočká aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach. Obnova a zateplenie Strednej odbornej školy technickej v Spišskej Novej Vsi je prípravnou fázou na realizáciu projektu zelenej strechy, zelenej fasády a vodozádržných opatrení,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.    

Počas dištančného vyučovania kraj na jar vo viacerých školách vymenil okná. Napríklad na Gymnáziu v Gelnici, čiastočne na Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi, na SOŠ priemyselných technológií v Šaci či na Obchodnej akadémii na Watsonovej ulici v Košiciach. Ukončená bola aj rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici  v Košiciach,  výmena podláh v učebniach na SPŠ dopravnej v Košiciach a v týchto dňoch finišujú práce na rekonštrukcii fasády Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach.

Medzi najväčšie tohtoročné investície patria rekonštrukcia historickej budovy Gymnázia Šrobárová v Košiciach za 1 635 000 eur a rekonštrukcia školského internátu SOŠ Jozefa Szakkayho za 1 545 000 eur, ktoré stále prebiehajú. Kraj aktuálne opravuje aj historickú budovu SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci za 960 000 eur, odbornú učebňu na Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach a komplexne rekonštruuje budovu Gymnázia v Sobranciach.

„Pri menších opravách župných budov využívame aj služby Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja, preto týchto šikovných majstrov vidno aj pri prácach na našich školách. Na jednej strane podporujeme východniarov, ktorí si dlhodobo a neúspešne hľadali zamestnanie, na strane druhej sa nám darí efektívne a pomerne rýchlo obnoviť budovy škôl. Prospech je na oboch stranách,“ uviedol župan Trnka.

Na jar opravoval Sociálny podnik KSK knižnicu na Gymnáziu Šrobárová v Košiciach a aktuálne tam vykonáva stavebné práce aj v učebni. V Školskom internáte na Považskej ulici  v Košiciach maľoval Sociálny podnik KSK jedáleň. Maľovať bude aj priestory Školy umeleckého priemyslu na Jakobyho v Košiciach a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach. V nasledujúcich týždňoch sa pracovníci Sociálneho podniku KSK pustia do opravy striech na budovách SOŠ priemyselných technológií v Šaci a presunú sa aj na Zemplín, v Michalovciach pomôžu s opravou telocvične na SOŠ technickej či maľovaním priestorov Strednej zdravotníckej školy.

Košický samosprávny kraj sa chystá ďalšie práce odštartovať aj pred letom. Pôjde napríklad o rozsiahlu rekonštrukciu elektroinštalácie na Obchodnej akadémii na Watsonovej v Košiciach, výmenu okien na SOŠ informačných technológií na Ostrovského v Košiciach či rekonštrukciu fasády na budovách SPŠ technickej v Spišskej Novej Vsi. Župa dokončí aj rekonštrukciu elektroinštalácie na Gymnáziu na Trebišovskej v Košiciach.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.06.2021 13:40
Upravené: 02.02.2022 16:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001