Od pondelka zasadnú do lavíc aj študenti končiacich ročníkov župných stredných škôl

V končiacich ročníkoch 63 župných stredných škôl je približne 5 300 žiakov, ktorí sa od pondelka začnú vzdelávať priamo v školách. Tie už nebudú dištančne vzdelávať končiacich žiakov, ktorí na vyučovanie nenastúpia prezenčne.

Košický samosprávny kraj obnoví od pondelka 12. apríla prezenčné vyučovanie v končiacich ročníkoch všetkých stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Už od 22. marca funguje prezenčná výučba v posledných ročníkoch na stredných zdravotníckych školách, ktorým dalo Ministerstvo školstva SR výnimku pred časom. Teraz sa k nim pridajú aj ostatné.

„Momentálne máme v končiacich ročníkoch 63 župných stredných škôl približne 5 300 žiakov, ktorí sa od pondelka začnú vzdelávať priamo v školách. Do lavíc môžu zasadnúť všetci, čo v praxi znamená, že školy už nebudú dištančne vzdelávať tých žiakov z končiacich ročníkov, ktorí do školy nenastúpia. Verím, že napriek pandémii a okolnostiam žiaci šťastne dokončia svoj posledný ročník na strednej škole,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ministerstvo školstva SR automaticky spúšťa školský semafor, ktorý upravuje pravidlá po otvorení. Ak sa napríklad objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl z 8. 4. 2021, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

Niektorí riaditelia zvažujú na pondelok vyhlásiť riaditeľské voľno, aby sa žiaci na návrat do škôl stihli pripraviť. „Stále platí, že žiak a jeden jeho zákonný zástupca potrebujú predložiť potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste, najstaršom 7 dní. V prípade žiakov nad 18 rokov test rodiča nie je potrebný,“ uviedol župan Trnka. Aj po obnovení prezenčného vyučovania budú v župných stredných školách platiť prísne hygienicko-epidemické opatrenia.

Stredoškolské internáty podľa manuálu opatrení z Ministerstva školstva SR zostávajú nateraz zatvorené. Internátne ubytovanie je zatiaľ dostupné len pre žiakov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl, aj to podľa prísnych pravidiel. V jednej izbe môže byť ubytovaná iba jedna osoba, pričom žiaci sa nesmú navzájom stretávať. Stredné školy budú tiež zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia aj otváranie jedální. 

Na zmenu sa pripravujú aj prímestskí autobusoví dopravcovia ARRIVA, a. s. a eurobus, a. s.,  s ktorými má kraj zmluvu. Posilnia spoje a z mimoriadneho režimu prechádzajú na prázdninový. Vylúčené nie sú ďalšie úpravy spojov, a to v závislosti od epidemiologickej situácie či požiadaviek riaditeľov škôl.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.04.2021 13:30
Upravené: 02.02.2022 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001