Na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa žiaci vzdelávajú v nových učebniach

Finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) putovali v tomto roku aj do Strednej  priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach. Vďaka nim škola zrekonštruovala a vybavila novými učebnými pomôckami štyri odborné učebne.

Košický samosprávny kraj, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, sa vlani stal lídrom spomedzi všetkých krajov, v rámci čerpania finančných prostriedkov z IROP. Aj tento rok sa snaží využiť všetky možnosti naplno.

Vďaka finančným prostriedkov z Európskej únie boli v tomto roku zrekonštruované štyri odborné učebne na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a zároveň boli vybavené modernými učebnými pomôckami. Nové materiálno-technické vybavenie zároveň pribudlo v ďalších štyroch učebniach odborných predmetov. Rekonštrukcia a nákup učebných pomôcok si vyžiadal takmer 500 000 eur. „Ján Amos Komenský síce presadzoval školu hrou, ale pravdou je, že zábavnejšie a s väčšou chuťou sa učí v nových priestoroch. Je skvelou správou, že vďaka finančným prostriedkom z IROP sme mohli ďalšiu župnú školu vybaviť novými modernými technológiami, vďaka ktorým sa zlepšia podmienky na vyučovanie odborných predmetov. Študenti by sa mali vzdelávať v takých podmienkach, aké ponúkajú moderné firmy. Som rád, že sa naše župné školy neboja nových výziev a využívajú možnosti financovania svojich projektov aj z eurofondov,“  uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nové a renovované priestory na druhej najväčšej strednej škole v Košickom kraji sa stali súčasťou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie, ktoré ponúkajú možnosti špeciálnej odbornej prípravy i ďalším stredným školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. „Učebne sme vybavili novými notebookmi, tlačiarňami, vizualizérmi, interaktívnymi tabuľami aj špeciálnymi meracími stolmi, ktoré slúžia na vyučovanie predmetu elektrotechnické meranie a elektrotechnika,“ informoval riaditeľ Strednej  priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach Štefan Krištín.

Aj v rámci iniciatívy Catching Up Regions, ktorej súčasťou je i Košický samosprávny kraj, sa župa snaží zlepšiť možnosti študentov na pracovnom trhu. „Na slávnostnom otvorení priestorov sa prezentovali aj vízie našej školy pre zástupcov Európskej komisie a Svetovej banky. Využitie všetkých možných prostriedkov je jedným z kľúčov k modernému vzdelávaniu,“ dodal riaditeľ školy.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.10.2021 07:53
Upravené: 02.02.2022 17:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001