Košický samosprávny kraj spracúva architektonickú štúdiu na výstavbu hokejovej haly

Po tom, čo mesto Košice nepristúpilo k vysporiadaniu majetko-právnych vzťahov k pozemkom na Medickej ulici, kraj pripravuje realizáciu projektu v inej lokalite.

Košický samosprávny kraj po rozhodnutí mesta Košice nepodporiť výstavbu tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach začal s prípravou architektonickej štúdie v inej lokalite na pozemkoch, ktorých je výhradným vlastníkom. Štúdia by mala ukázať, ako by mala tréningová hala vo vybranom prostredí vyzerať a aké parametre by mala spĺňať tak, aby vyhovovala aj podmienkam daným Slovenským zväzom ľadového hokeja, ktorý na jej výstavbu poskytol kraju časť finančných prostriedkov.

„Je nám veľmi ľúto, že po dvoch rokoch prác na projekte hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach a neúspešných rokovaniach s mestom Košice začíname na tomto zámere pracovať nanovo. Mrzí nás to za všetkých Košičanov a obyvateľov nášho kraja, ktorí mohli novú halu využívať omnoho skôr. Mestu Košice sme za posledný rok a pol ponúkali niekoľko možností, ako majetko-právne vysporiadať pozemky pod budúcou halou, na ktorú je spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Či už išlo o odpredaj za 1 euro, tak, ako je to u samospráv štandardné, alebo zámena za cesty v majetku mesta, ktoré si vyžadujú okamžitú rekonštrukciu. Mesto Košice posledný rok a pol nereagovalo na žiadnu ponuku kraja a neprednieslo ani žiadne iné riešenie. Nakoľko projekt Krajskej hokejovej akadémie realizujeme od roku 2019 a na výstavbu tréningovej hokejovej haly máme alokované finančné prostriedky do roku 2023, nemôžeme ďalej čakať. Chceme, aby túto tréningovú halu mohli naši študenti aj verejnosť využívať čo najskôr,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj mal záujem postaviť tréningovú halu, ktorá je súčasťou projektu Krajskej hokejovej akadémie, na Medickej ulici. Dôvodom je, že na tento projekt už má spracovanú projektovú dokumentáciu a v roku 2016 jej bolo vydané platné stavebné povolenie v prospech spoločnosti HTC Arena s.r.o. Držiteľ stavebného povolenia prejavil vôľu previesť svoje práva spojené s výstavbou hokejovej haly na Košický samosprávny kraj. Župa na výstavbu vyčlenila 2,7 milióna eur, ďalšie 2 milióny eur sa zaviazal poskytnúť Slovenský zväz ľadového hokeja. Finančné prostriedky sú alokované na výstavbu novej hokejovej haly a súvisia s výchovno-vzdelávacím programom, ktorý ponúka župná Stredná športová škola v Košiciach. Časť pozemkov vlastní kraj, no časť patrí mestu Košice. Novú architektonickú štúdiu realizuje kraj v lokalite, v ktorej vlastní všetky dotknuté pozemky.

O týchto skutočnostiach budú mesto Košice informovať aj zástupcovia Košického samosprávneho kraja na rokovaní v piatok 22. mája. Kraj bude zastupovať riaditeľ Úradu KSK a vedúci oddelenia športu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.05.2021 14:45
Upravené: 02.02.2022 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001