Košický kraj podpísal memorandum so Slovenským olympijským a športovým výborom

Olympijský výbor bude so župou spolupracovať pri výstavbe športovej haly, ktorá by mala stáť v areáli bývalých tréningových plôch košického futbalového štadióna Lokomotívy.

Košický samosprávny kraj (KSK) urobil ďalšie kroky k rozvoju športu v župe. Predseda KSK Rastislav Trnka dnes na Úrade KSK podpísal Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) v zastúpení jeho prezidenta Antona Siekela. Memorandum je súčasťou materiálu, o ktorom budú v pondelok 13. decembra rokovať krajskí poslanci na Zasadnutí zastupiteľstva KSK.

„Športová hala, ktorú chceme spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom vybudovať, nemá na východnom Slovensku zastúpenie. Pôjde o trojhalu s využitím pre všetky loptové hry, zároveň bude spĺňať požiadavky pre profesionálnu tréningovú prípravu týchto kolektívnych loptových športov. Radi by sme v nej organizovali aj dlhodobé a krajské športové súťaže. Sme radi, že sme v Slovenskom olympijskom a športovom výbore našli spoľahlivého partnera, ktorý výstavbu haly plánuje podporiť aj finančne. Župa už má v rukách projektový zámer na výstavbu haly, s ďalšími krokmi budeme pokračovať po schválení zámeru Zastupiteľstvom KSK,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Dokopy osem pozemkov pod plánovanou halou v košickej mestskej časti Sever v celkovej výmere 16 690 m2 by malo stáť 2 200 000 eur, župa ho chce kúpiť od spoločnosti Košická investičná s.r.o. Po súhlase krajských poslancov plánuje kraj obstarať aj projektovú dokumentáciu k plánovanej výstavbe športovej haly.

„Šport je fenomén, ktorý hýbe svetom. Dnes by sme už mohli začať hovoriť aj o tom, že je súčasťou priemyslu, tvorby pracovných príležitostí, rozvoja osobností a napokon účinnej zdravotnej prevencie. Aby nebol šport len výsadou vyvolených, potrebujeme rozvíjať športovú infraštruktúru a vytvárať príležitosti aj v regiónoch. Rozhodli sme sa pomôcť aj Košickému samosprávnemu kraju s výstavbou športovej haly a podporiť tento projekt vo výške 50 % z celkovej investície,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Na schválenie financií pre kúpu pozemkov a obstaranie projektovej dokumentácie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov poslancov Zastupiteľstva KSK.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 08.12.2021 15:15
Upravené: 02.02.2022 17:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001